Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 19 mars 2001

Fingerprint Cards visar ny teknik på CeBIT

PÄ CeBIT i Hannover, som öppnar den 22 mars, kommer Fingerprint Cards att visa nya applikationer med bolagets biometriska anvÀndaridentifiering.
Bolagets teknik för fingerverifiering har byggts in i en modul i handdatorn Handspring VisorT. Modulen uppfyller Visors krav pÄ storlek och strömförbrukning. Detta uppges i ett pressmeddelande. Med fingerverifiering kan personlig information i datorn skyddas. För en framtida elektronisk handel kan biometrisk anvÀndaridentifiering lyfta förtroendet och sÀkerheten i transaktioner över Internet till en högre nivÄ. Biometric Associates Inc., som köpt en licens av Fingerprint Cards, visar upp ett sjÀlvidentifierande smart kort dÀr fingret ersÀtter PIN-koden. I detta kort har hela Fingerprints system för fingerverifiering; sensor, programvara och processor byggts in. Data om kortinnehavarens fingermönster lagras pÄ kortet, och nÀr fingret sÀtts pÄ sensorn i kortet jÀmföres det avlÀsta mönstret med det redan lagrade. PÄ en tid av en sekund faststÀlls om det Àr den rÀtte kortinnehavaren. Detta system skiljer sig avsevÀrt frÄn konkurrerande biometriska system med smarta kort, dÀr data om fingermönster i och för sig lagras pÄ kortet, men dÀr sensorn Àr placerad pÄ en kortlÀsare och dÀr databehandling för mönsterjÀmförelse i huvudsak sker i ansluten PC. Det biometriska smarta kort Biometric Associates nu visar Àr styvare Àn ett standardiserat smart kort. Arbete pÄgÄr för att tunna ner sensor- och processorchipen till en tjocklek av 20 till 35 tusendels millimeter, varigenom chipen ska klara böjligheten i ett kort av standardtyp. Vidare pÄgÄr arbete med att bringa ner strömförbrukningen i systemet, sÄ att korten ska kunna lÀsas Àven av kortlÀsare som ger en effekt av mindre Àn 50 mA (milliampÚre), vilket Àr fallet i flera etablerade infrastrukturer för smarta kort. Bolaget visar Àven ett nytt biometriskt system för fysisk access i byggnader, som bygger pÄ en helt ny identifieringsalgoritm. I detta system ska ett avlÀst fingermönster jÀmföras med ett stort antal registrerade mönster, biometriska signaturer, som lagras lokalt vid varje dörr. En individ, som ska passera genom en specifik dörr, sÀtter sitt finger pÄ sensorn i avlÀsarenheten vid dörren, och pÄ ca tvÄ sekunder avgör systemet om personen Àr behörig att passera. Identifieringen sker lokalt i avlÀsarenheten vid varje dörr, och systemadministratören kan frÄn en central i ett nÀtverk bÄde ta bort och lÀgga till nya biometriska signaturer. Upp till ett tusen individers signaturer kan lagras lokalt vid respektive dörr.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-15 09:57 V12.1.1-1