Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 19 mars 2001

Fingerprint Cards visar ny teknik på CeBIT

På CeBIT i Hannover, som öppnar den 22 mars, kommer Fingerprint Cards att visa nya applikationer med bolagets biometriska användaridentifiering.

Bolagets teknik för fingerverifiering har byggts in i en modul i handdatorn Handspring VisorT. Modulen uppfyller Visors krav på storlek och strömförbrukning. Detta uppges i ett pressmeddelande. Med fingerverifiering kan personlig information i datorn skyddas. För en framtida elektronisk handel kan biometrisk användaridentifiering lyfta förtroendet och säkerheten i transaktioner över Internet till en högre nivå. Biometric Associates Inc., som köpt en licens av Fingerprint Cards, visar upp ett självidentifierande smart kort där fingret ersätter PIN-koden. I detta kort har hela Fingerprints system för fingerverifiering; sensor, programvara och processor byggts in. Data om kortinnehavarens fingermönster lagras på kortet, och när fingret sätts på sensorn i kortet jämföres det avlästa mönstret med det redan lagrade. På en tid av en sekund fastställs om det är den rätte kortinnehavaren. Detta system skiljer sig avsevärt från konkurrerande biometriska system med smarta kort, där data om fingermönster i och för sig lagras på kortet, men där sensorn är placerad på en kortläsare och där databehandling för mönsterjämförelse i huvudsak sker i ansluten PC. Det biometriska smarta kort Biometric Associates nu visar är styvare än ett standardiserat smart kort. Arbete pågår för att tunna ner sensor- och processorchipen till en tjocklek av 20 till 35 tusendels millimeter, varigenom chipen ska klara böjligheten i ett kort av standardtyp. Vidare pågår arbete med att bringa ner strömförbrukningen i systemet, så att korten ska kunna läsas även av kortläsare som ger en effekt av mindre än 50 mA (milliampère), vilket är fallet i flera etablerade infrastrukturer för smarta kort. Bolaget visar även ett nytt biometriskt system för fysisk access i byggnader, som bygger på en helt ny identifieringsalgoritm. I detta system ska ett avläst fingermönster jämföras med ett stort antal registrerade mönster, biometriska signaturer, som lagras lokalt vid varje dörr. En individ, som ska passera genom en specifik dörr, sätter sitt finger på sensorn i avläsarenheten vid dörren, och på ca två sekunder avgör systemet om personen är behörig att passera. Identifieringen sker lokalt i avläsarenheten vid varje dörr, och systemadministratören kan från en central i ett nätverk både ta bort och lägga till nya biometriska signaturer. Upp till ett tusen individers signaturer kan lagras lokalt vid respektive dörr.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1