Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 16 november 2005

En ny EMC-hall och nya jobb i Kista

Ökad efterfrågan av provning skapar nya jobb i Kista Intertek ETL SEMKO expanderar sin provningsverksamhet i Kista.

Intertek ETL SEMKO bygger en helt ny EMC-hall (Electro Magnetic Compatibility) vid sin anläggning i Kista utanför Stockholm. Utbyggnaden görs för att möta den ökande efterfrågan på provning av produkters elektromagnetiska egenskaper. I den nya halvdämpade EMC-hallen provas allt från konsumentprodukter och verkstadsmaskiner till avancerad medicinteknisk utrustning. Den ökade efterfrågan innebär också att Intertek ETL SEMKO behöver öka sin personalstyrka i Kista. Företagets nya EMC-hall invigs i januari 2006. Den utbyggnad som Intertek ETL SEMKO nu genomför innebär att ytterligare 500 provningar av produkters elektromagnetiska egenskaper kan genomföras per år. Ledtiderna för företagets kunder kan därmed förkortas avsevärt. Idag är cirka 15 personer verksamma inom området Radio och EMC och tack vare den ökade kapaciteten i laboratoriet planeras nu även för en ökad personalstyrka. - Med det nya EMC-laboratoriet ökar vår flexibilitet märkbart vilket gör att vi nu kan svara upp till våra kunders behov och önskemål på allt kortare ledtider, säger Michael Staufeldt, VD på Intertek ETL SEMKO. Genom att vi nu erbjuder en snabb tillgång till våra hallar ger vi också våra kunder ett snabbare marknadstillträde. Företaget har sedan tidigare ett flertal EMC-hallar, både hel- och halvdämpade. Den nya hallen som mäter sex gånger nio meter i golvyta och har en takhöjd på sex meter är stålklädd och helt avskärmad från externa störningar. Här kan produkter med mått upp till cirka 1,5 gånger 1,5 meter och med en vikt upp till 1,5 ton provas. En provning består av två faser, den första innebär att produktens egen strålning, så kallad emission, mäts för att se om produkten klarar de krav som ställs. Fas två innebär att genom en kraftfull antenn prova produktens immunitet, det vill säga produktens förmåga att fungera under kraftig elektromagnetisk störning. - Det kan vara en skillnad mellan liv och död om det vill sig illa, säger Fredrik Wennersten, ansvarig för företagets Radio- och EMC-provning. En hjärt- och lungmaskin på ett sjukhus får till exempel inte sluta fungera om någon i personalen råkar passera med en vanlig trådlös telefon i fickan. Det kan också röra sig om vanlig hemelektronik som kan störas av telefoner eller annan elektronik och därmed väcka stor irritation. EMC-provning handlar mycket om säkerhet och är provningen dessutom genomförd i en ackrediterad EMC-hall som hos Intertek ETL SEMKO ger det extra stor trovärdighet åt godkännandet, vilket många tillverkare, leverantörer och slutkunder sätter särskilt värde på. Intertek ETL SEMKOs kunder kan också få hjälp att närmare utvärdera olika tekniska aspekter av sina produkter, det kan gälla specifika kundkrav och/eller uppskattning av eventuella marginaler till standardiserade kravnivåer med avseende på emission och immunitet.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2