Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 21 november 2005

Westergyllen dubblar inom medicinteknik

Westergyllen (som Àven Àger Elektromekan) genomför ett strategiskt förvÀrv och mer Àn fördubblar koncernens medicintekniska verksamhet genom förvÀrv av det danska bolaget Pinol A/S.
Westergyllen har förvÀrvat det danska finmekaniska bolaget Pinol A/S. Bolaget Àr belÀget i Görlöse som ligger utanför Hilleröd, cirka tre mil nordvÀst om Köpenhamn. Pinols huvudinriktning Àr tillverkning av medicintekniska produkter som implantat och instrument. Tillverkningen bestÄr bland annat av svarvning, frÀsning och laserbearbetning av kvalificerade material som specialstÄl och titan. Pinol har under de senaste Ären omstrukturerats frÄn att ha varit ett traditionellt finmekaniskt bolag, med stora leveransvolymer till telekomsektorn, till att nu vara ett bolag med huvudsaklig inriktning mot medicintekniska produkter. Bolaget, som Àr under tillvÀxt, berÀknas under verksamhetsÄret 2005 nÄ en nettoomsÀttning pÄ cirka 140 MSEK med ett svagt positivt rörelseresultat. För verksamhetsÄret 2006 görs bedömningen att bÄde nettoomsÀttningen och resultatet kommer att öka. Antalet anstÀllda i Pinol uppgÄr till 135 personer. Pinol kommer att komplettera Westergyllens medicintekniska bolag Elos Medical inom affÀrsomrÄdet Verkstad/Teknik. Tillsammans kommer Pinol och Elos Medical att, som utvecklings- och produktionspartner, vara en av Europas största aktörer nÀr det gÀller medicintekniska finmekaniska komponenter och produkter. NettoomsÀttningen inom Westergyllens medicintekniska verksamhet bedöms under 2006 uppgÄ till cirka 300 MSEK. FörvÀrvet av Pinol berÀknas fÄ en positiv effekt pÄ resultatet per aktie under 2006. - FörvÀrvet av Pinol Àr ett viktigt steg i vÄr strategi att utveckla och bygga upp en företags-grupp med inriktning mot medicinteknikmarknaden, sÀger Göran Brorsson, VD och koncern-chef för AB Westergyllen. Genom förvÀrvet mer Àn fördubblar vi vÄr medicintekniska verk-samhet. Vi ser ocksÄ betydande framtida möjligheter inom medicinteknikomrÄdet till bÄde organisk tillvÀxt och kompletterande förvÀrv, fortsÀtter Göran Brorsson. FörvÀrvet av Pinol sker med tilltrÀde omgÄende. SÀljare Àr bolagets VD Sören Olesen och bolagets grundare Ole Christensen med familj, som Àger ca femtio procent var. Köpeskilling-en för förvÀrvet uppgÄr till 32 MSEK kontant samt 480.000 nyemitterade B-aktier i Wester-gyllen. Utöver detta kan senare en kontant tillÀggsköpeskilling utgÄ, vilken Àr baserad pÄ resultatet för verksamhetsÄret 2006. Nyemissionen Àr beslutad av styrelsen med stöd av bemyndigande frÄn ordinarie bolags-stÀmma den 3 maj 2005. Efter genomförd nyemission kommer antalet aktier i Westergyllen att uppgÄ till 6.010.000 stycken, fördelade pÄ 1.398.796 A-aktier och 4.611.204 B-aktier.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-15 09:57 V12.1.1-1