Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 25 november 2005

Nordic Capital köper Permobil

Stiftelsen för Teknisk Hjälp åt Handikappade har genom sitt helägda dotterbolag Permobil International AG träffat avtal om överlåtelse av samtliga sina 75 procent av aktierna i Permobil, till Nordic Capital Fond.

Resterande 25 procent säljs av Handinter Gamma AG som ägs av sönerna till Permobils grundare Per Uddén och delar av företagsledningen. Permobil är en av världens ledande tillverkare och leverantörer av elektriska rullstolar. Ägarskiftet markerar en ökad tillväxtsambition och vidareutveckling av bolaget och ger förutsättningar för ytterligare expansion. Företagsledningen blir delägare och kvarstår i bolaget. Permobil startades 1963 av läkaren och uppfinnaren Per Uddén och har under 40 års verksamhet etablerat sig som en världsledande tillverkare och leverantör av elektriska rullstolar för handikappade. Utvecklingsarbetet har pågått oavbrutet och många stora framsteg har gjorts som har skapat nya möjligheter även för mycket svårt rörelsehindrade. Bolaget är idag etablerat på den globala marknaden genom dotterbolag i bl. a USA och större delen av Europa. Vid årsskiftet 2004 uppgick omsättningen till ca 840 Mkr och antalet anställda förväntas vid årsskiftet 2005 överstiga 500 personer. “Detta är en mycket intressant del av sjuk- och hälsovårdssektorn. Nordic Capital kommer att stödja arbetet med att skärpa konkurrenskraften. Genom att bygga vidare på Permobils framgångsrika strategi inom specialiserade elektriska rullstolar och gå in på nya marknader kommer vi att stötta bolaget i dess vidare expansion. Det finns stora möjligheter att utveckla bolaget ytterligare. Det starka varumärke som Permobil står för kommer att ge företaget möjlighet att växa både på existerande och nya marknader.”, säger Toni Weitzberg, Partner Nordic Capital i en kommentar. ”Vi är mycket glada över att ha fått Nordic Capital som nya ägare. De visar stort intresse och tror på våra framtida satsningar. De har stor erfarenhet av att utveckla bolag och tillför industriellt kunnande och finansiella resurser. Vi vill växa både på nya marknader och genom produktutveckling. Stiftelsen har genom åren gjort ett fantastiskt arbete för att utveckla bolaget. Med de nya ägarna får vi nu möjligheter att gå ännu snabbare fram. Nordic Capitals syn på Permobil rimmar väl med våra egna ambitioner”, säger Hans Bergh, VD i Permobil AB. Anders Uddén, styrelseordförande och tidigare VD i bolaget säger, ” Vi tycker att det här är en bra lösning. Sedan 1995 har vi i stort sett visat en obruten kurva av stark organisk tillväxt med god lönsamhet, men vi tycker att det finns mycket kvar att göra. Vi är världens tredje största leverantör av elektriska rullstolar och vi vill skapa en ännu starkare position. Genom ägarbytet får vi ökade möjligheter att klara det”. Enligt överenskommelse mellan parterna uppges inte transaktionsvärdet. Förvärvet är villkorat av konkurrensmyndigheternas godkännande.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-2