Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 28 november 2005

TBBPA inte farligt

Experter inom klassificering och märkning i EU bekräftar att TBBPA(Tetrabromobisphenol-A) inte skall hälsoklassas.
Beslutet följer EUs utvärdering av hälsorisker för människor som färdigställdes i maj detta år vars resultat pekade på att TBBPA inte utgör någon risk för människans hälsa. TBBPA är klassad av EU som R50/53 substans för miljön men denna risk kan undvikas med hjälp av försiktighetsåtgärder.

TBBPA är ett bromerat flamskyddsmedel som främst används som startmaterial som fullständigt reagerar med epoxyresiner i de allra vanligaste laminaten för mönsterkortstillverkning. Denna fullständiga integration med epoxyresinerna gör att den färdiga produkten, FR4-materialet, inte längre innehåller rent TBBPA och innebär att användaren av mönsterkortet inte exponeras av dessa ämnen som i sig är giftiga. Detta skriver European Brominated Flame Retardant Industry Panel i ett pressmeddelande.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-10-15 23:56 V11.6.0-2