Annons
Annons
Mönsterkort | 28 november 2005

TBBPA inte farligt

Experter inom klassificering och märkning i EU bekräftar att TBBPA(Tetrabromobisphenol-A) inte skall hälsoklassas.

Beslutet följer EUs utvärdering av hälsorisker för människor som färdigställdes i maj detta år vars resultat pekade på att TBBPA inte utgör någon risk för människans hälsa. TBBPA är klassad av EU som R50/53 substans för miljön men denna risk kan undvikas med hjälp av försiktighetsåtgärder. TBBPA är ett bromerat flamskyddsmedel som främst används som startmaterial som fullständigt reagerar med epoxyresiner i de allra vanligaste laminaten för mönsterkortstillverkning. Denna fullständiga integration med epoxyresinerna gör att den färdiga produkten, FR4-materialet, inte längre innehåller rent TBBPA och innebär att användaren av mönsterkortet inte exponeras av dessa ämnen som i sig är giftiga. Detta skriver European Brominated Flame Retardant Industry Panel i ett pressmeddelande.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1