Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 mars 2001

Beijer Electronics öppnar i Tyskland

Avsikten är att stödja och utveckla Beijer Electronics säljkanaler på den tyska marknaden med teknisk support och service.

- Satsningen på en ökad närvaro i Tyskland är en viktig del i vår internationella lansering av våra operatörsterminaler, säger Göran Sigfridsson, VD och koncernchef i Beijer Electronics, I ett pressmeddelande. Idag är vi små på den tyska marknaden och ser därför mycket stora utvecklingsmöjligheter. Tyskland är Europas enskilt största marknad för automationsprodukter. Med den förestående lanseringen CEZAR, PC-baserade operatörsterminaler, tycker sig koncernen ha en konkurrenskraftig produkt för den tyska marknaden Beijer Electronics export till den tyska marknaden uppgick under 2000 till cirka 4 000 terminaler, en ökning med 20 procent. Målet är att på tre år nå en marknadsandel i Tyskland på fem procent mot dagens cirka 1,5 procent. Satsningen i Tyskland sker genom etablering av ett kontor i Stuttgartregionen under andra halvåret 2001. Initialt kommer fyra medarbetare att engageras i det tyska dotterbolaget. Bolaget skall i huvudsak stödja Beijer Electronics säljkanaler med teknisk support och service. Säljkanalerna utgörs främst av Mitsubishi Electric och Matsushita Electric. Dotterbolaget kommer även att bearbeta vissa slutkunder, t ex stora OEM-kunder. Beijer Electronics kommer också att samordna koncernens exportverksamhet. Det innebär att exportverksamheten inom Beijer Electronics AB och i dotterbolaget Cimrex Electronics AB slås samman till en gemensam organisation inom moderbolaget. - Syftet med samordningen är att ytterligare öka slagkraften i exportverksamheten genom att mer effektivt dra nytta av koncernens samlade kompetens och resurser inom området, kommenterar Göran Sigfridsson förändringen. Efter en exporttillväxt under 2000 på 41 procent till 117 mkr ser vi stora utvecklingsmöjligheter under kommande år. Vi har unika produkter och det gäller att nå ut med vårt budskap. Den nya exportorganisationen träder i kraft den 1 april 2001. Beijer Electronics vice VD Conny Persson tar det övergripande ansvaret för exportverksamheten. Beijer Electronics kommer fortsatt att marknadsföra och sälja operatörsterminaler under det egna varumärket CIMREX. Det amerikanska dotterbolaget Cimrex Electronics Inc kommer tills vidare att forsätta sin verksamhet.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-1