Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 29 november 2005

Addtech förvärvar Abatel

Addtech Equipment, ett affärsområde i Addtechkoncernen, har tecknat avtal om förvärv av Abatel AB. Säljare är Ronald och Stefan Jansson genom ett av dem gemensamt ägt bolag.

Abatel utvecklar och säljer batteri- och strömförsörjningslösningar till i huvudsak svenska kunder. Bolaget kompletterar de verksamheter inom Addtech Equipment som är inriktade mot batterier, strömförsörjning och andra liknande energikomponenter. Abatel avses behållas som en självständig enhet inom Addtechkoncernen. Abatels årsomsättning uppgick 2004 till 31 MSEK och förvärvet förväntas bidra marginellt positivt till Addtechs resultat per aktie. Tillträde till verksamheten beräknas ske den 1 januari 2006.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-1