Annons
Annons
Mönsterkort | 30 november 2005

ZetaDisplay gör nyemission

ZetaDisplay AB har i dagarna genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget 30,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Motivet för nyemissionen är att stärka företagets kapitalbas inför en planerad internationell expansion och möjliggöra ökade satsningar på marknadsföring, försäljning och produktion. Emissionen tecknades till hälften av Talden Holding S.A., Luxemburg, och till hälften av tre finansiella investerare med säte i Luxemburg. Talden Holding är sedan tidigare ägare i ZetaDisplay och har också engagemang som ägare i flera internationella detaljhandelsföretag med vilka ZetaDisplay ser stora samarbetsmöjligheter. Efter emissionen uppgår Talden Holdings ägarandel i Zeta Display till 22 procent. Beslutet om den riktade emissionen fattades av styrelsen för ZetaDisplay den 14 oktober 2005 med stöd av ett bemyndigande från bolagsstämman den 3 maj 2005. Nyemission omfattar 1 400 000 aktier till en kurs på 22 kronor per aktie. Efter genomförd emission uppgår bolagets egna kapital till drygt 50 miljoner kronor.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2