Mönsterkort | 01 december 2005

Elekta förvärvar Medical Intelligence

Elekta meddelar att man idag har förvärvat Medical Intelligence Medizintechnik GmbH till en kostnad av 20 miljoner Euro kontant.

Genom förvärvet av Medical Intelligence Medizintechnik GmbH (MI) förstärker Elekta sin ledande position inom stereotaktisk strålbehandling av cancer (SRT) i hela kroppen och sin möjlighet att leverera kompletta lösningar för bildstyrd strålterapi (IGRT), metoder för att hantera det kliniska problemet med patientens och organens rörelse under behandlingen. MI tillför Elekta en portfölj av avancerade och patentskyddade produkter med stark tillväxttakt, ett gott rykte vad gäller kliniskt relevanta innovationer, en utvecklingsgrupp fokuserad på hantering och positionering av patienten samt slutligen möjligheter att i en nära framtid utveckla mer integrerade produkter, som kompletterar och differentierar Elektas IGRT- och SRT-lösningar. MI grundades för tio år sedan av Christian Hieronimi och Michael Vogele, MD, vilka båda kommer att stanna kvar i företaget efter förvärvet. MI, som från och med idag är ett helägt dotterbolag inom Elektakoncernen har 33 anställda och har sitt huvudkontor i Schwabmünchen utanför München i Tyskland. MI är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa produkter inom strålbehandling av cancer vad gäller exakt och tillförlitlig positionering av patienten vid behandlingen. MIs produktportfölj omfattar bland annat icke-invasiva system för positionering och fixering för att förhindra att patientens läge förändras under behandlingen samt robotiserade patientbord för högprecisionsbehandling. Elekta förväntar sig att förvärvet tillför en årlig omsättning på 10-12 miljoner Euro under första året med en neutral till något positiv påverkan på Elektas vinst per aktie. “Detta förvärv är i högsta grad komplementärt och Medical Intelligence passar extremt väl in i Elektakoncernen”, säger Tomas Puusepp, VD på Elekta. ”MIs system för positionering och fixering av patienten under behandlingen ligger i framkanten av dagens teknologi och är därför ett utmärkt tillskott till Elektas världsledande lösningar för avancerad strålbehandling av cancer. Genom att välkomna MIs anställda till Elektakoncernen förbättras och förstärks Elektas teknologiska ledarskap inom den snabbt växande marknaden för SRT och IGRT. MI kommer också att utvecklas till Elektas kompetenscentrum för hantering, positionering och fixering av patienten under behandlingen”, avslutar Tomas Puusepp. Under de senaste åren har utvecklingen av IGRT gått mycket snabbt och flera tillverkare av linjäracceleratorer (linac) har någon form av IGRT system under utveckling eller i kliniskt bruk. Genom att använda dessa system har behandlande läkare – bokstavligen – kunnat se att de tumörer eller organ man vill bestråla inte alltid befinner sig i det bästa läget för behandling. Detta i sin tur driver på behovet av ytterligare utrustning som kan: - fixera patienten säkert i behandlingsutrustningen och samtidigt tillåta bildtagning med hög kvalitet. - förhindra att patienten oavsiktligt rör sig under behandlingen. - automatiskt finjustera patientens position med hög noggrannhet med möjlighet att göra justeringar såväl i samtliga tre plan som i samtliga tre rotationsriktningar. MIs produktportfölj adresserar just alla dessa behov och de flesta av företagets produkter är redan i kliniskt bruk tillsammans med IGRT-baserade system från olika leverantörer. Den senaste innovativa produkten från MI är HexaPOD™ RTC, ett bildstyrt robotiserat system för patientpositionering med sex frihetsgrader (6D) och med en noggrannhet på under en millimeter. 6D betyder att systemet kan korrigera rotationsfel i patientens läge likväl som transiella (x,y,z) fel, vilket gör det idealiskt för den mycket höga noggrannhet som krävs vid stereotaktisk strålkirurgi (SRS) och stereotaktisk strålbehandling av cancer (SRT). HexaPOD™ blir därmed en viktig och integrerad del av Elektas SRT-lösningar. Såväl HexaPOD™ som flera av MIs övriga produkter såsom BodyFIX™ för exakt fixering av patienten samt iBeam™, en patientbordsyta i kolfiber, är förstavalet bland användare av linjäracceleratorer från alla leverantörer. Den popularitet och acceptans som dessa produkter har uppnått hos de kliniska slutanvändarna har resulterat i att fler och fler företag säljer MIs produkter som en tredjepartsleverans och i vissa fall genom formella OEM-avtal. Som en del i Elektas stöd för öppna system och för att ge så många kliniska användare som möjligt tillgång till dessa förstklassiga produkter kommer MI även fortsättningsvis att under sitt eget varumärke leverera dessa produkter till alla tillverkare av strålbehandlingsutrustning och även sträva efter att teckna nya OEM-avtal. Under oförändrat ledarskap, kommer varumärket Medical Intelligence fortsätta att stå för teknisk innovation, kliniskt värde, organisatoriskt fokus samt entreprenörsanda, vilket till dags dato har lett fram till dessa framgångsrika produkter. Inom Elektakoncernen kommer MIs starka FoU-team att fortsätta utvecklingen av teknologier för positionering och fixering av patienter inklusive optimering av arbetsflöden och mjukvarugränssnitt för Elekta Synergy® och MOSAIQ™, Elektas system för registrering av patientdata inklusive röntgenbilder, som utvecklats av Elektas dotterbolag IMPAC. Inom Elektakoncernen får MI väsentligt förstärkta försäljningskanaler och även en mångdubblad servicekapacitet och smidiga kanaler för distribution av reservdelar. Gemensamt kommer Elektas världsledande strålbehandlings- och informationssystem och MIs patienthanteringssystem att utgöra ett mycket starkt erbjudande till avancerade strålbehandlingskliniker. “Vi ser med stor förväntan fram emot att arbeta ihop med Elekta och att bygga vidare på ett redan starkt samarbete mellan våra företag”, säger Christian Hieronimi, grundare och VD för Medical Intelligence. “Med introduktionen av bildbaserade behandlingslösningar såsom Elekta Synergy och med den precision och noggrannhet som nu är möjlig, söker idag onkologer över hela världen efter automatiserade och kliniskt lämpliga systemlösningar för ytterst exakt positionering av patienterna. Inom Elektafamiljen kommer Medical Intelligence att fortsätta att leda den utvecklingen”, avslutar Dr Michael Vogele, den andra grundaren av Medical Intelligence.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2