Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 02 december 2005

Östeuropa framför både Kina och Indien

Mer än två tredjedelar av Västeuropas företagsledare ser Östeuropa som den viktigaste tillväxtmarknaden, tätt följd av den asiatiska, visar en undersökning från Accenture.

Undersökningen omfattar chefer för företag inom tillverkning, försäljning och marknadsföring – vd, vice vd och andra ledare för stora europeiska företag. 66 % av de tillfrågade i undersökningen anser att deras grannar i Östeuropa utgör den viktigaste tillväxtmarknaden, följd av Kina (61 %), Indien (32 %) och Ryssland (24 %). Förutom att skapa nya affärsmöjligheter innebär dessa marknader också hårdare konkurrens för västeuropeiska företag på hemmamarknaden. Av de tillfrågade uppgav 59 % att de ser östeuropeiska företag som sina största konkurrenter, jämfört med 37 % för den kinesiska marknaden, 20 % för den indiska och 16 % för den brasilianska. På frammarsch är även Turkiet – en aktör att hålla ögonen på, enligt många. Även om den asiatiska marknaden erbjuder mycket konkurrenskraftiga priser letar många europeiska företag efter stora leverantörer och tillverkare i Östeuropa. Detta eftersom de ofta tillhandahåller en mer attraktiv kombination av faktorerna kostnad, flexibilitet, tillgång och kvalitet, säger Johan Karlberg, partner inom Accenture Supply Chain Management. Den asiatiska marknaden erbjuder likväl enastående möjligheter, men för att man ska kunna lyckas på någon av dessa växande marknader krävs en effektiv och fungerande global verksamhetsstrategi, säger Karlberg. Att europeiska företag i högre utsträckning än amerikanska företag anser att Östeuropa är den viktigaste tillväxtmarknaden förklaras främst av de östeuropeiska marknadernas geografiska närhet och medlemskap i EU, som anses väga upp för de asiatiska marknadernas kostnadsfördel. Den geografiska närheten medför lägre transportkostnader, vilket inte minst är viktigt för handeln med insatsvaror, samtidigt som medlemskapet i EU innebär fullt tillträde till den inre marknaden med tillhörande institutioner och spelregler, säger Marcus Svedberg, Chief Analyst SITE /Östekonomiska institutet på Handelshögskolan i Stockholm. I studien framkommer att västeuropeiska företag missar tillväxtmöjligheter på grund av dåligt administrerad eller genomförd global verksamhetsstrategi. En tredjedel av de tillfrågade anser att huvudorsaken till att deras företag inte har en större marknadsandel på dessa marknader är en bristfällig verksamhetsstrategi. Av de verksamhetschefer som deltagit i studien uppger över hälften (53 %) att deras globala och lokala nätverk inom områdena inköp, tillverkning och distribution inte är anpassade för att leverera i tid eller inom budget. Majoriteten av de tillfrågade företagen (59%) etablerar sig genom direktinvestering i fabriker och utrustning, eller via uppköp. Endast en tredjedel (35%) väljer etablering via kontraktstillverkning/-logistik. Direktinvesteringarna som strategi är ännu mer framträdande bland de nordiska företagen som deltagit i studien. Det är knappast förvånande att över 90 % anger att omstrukturering av deras globala verksamhet är en kritisk frågeställning. Nästan hälften (49 %) anger att ett huvudskäl är för att hävda sig bättre lokalt i konkurrensen med företag från tillväxtländerna, medan 43 % omstrukturerar i syfte att slå sig in på dessa nya marknader. Detta pekar på en större förändring i många industrier, och det förstärks av att endast en tredjedel av de tillfrågade anger konkurrenskraft gentemot sina traditionella konkurrenter som ett huvudskäl till global omstrukturering. De lägre leverantörs- och tillverkningskostnaderna på tillväxtmarknaderna är mycket attraktiva för västeuropeiska företag, och mycket finns att lära av de företag som redan varit etablerade under en tid i länder som Kina, Indien och Ryssland. Många företag väntar fortfarande på att deras investeringar i dessa länder ska börja ge avkastning. Vanligen beror detta på att de saknar en global affärsmodell som säkerställer effektiv försörjning, tillverkning, distribution, service samt integrerade lösningar för försäljning och verksamhetsplanering, avslutar Johan Karlberg på Accenture.
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-1