Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 05 december 2005

Intel och Skellefteå prisade

Skellefteå kommun har av tidningen Dagens Medicin tilldelats första pris i den årliga tävlingen "Sjukvårdens bästa IT-stöd för små och innovativa IT-stöd" för sitt projekt Monitore.

Monitore är ett system som sjuksköterskor och läkare använder inom äldrevården på Skellefteå kommun för att via mobil konsultation på distans ge råd och diskutera patienters tillstånd. Patienten slipper därmed åka till sjukhuset för att få rådgivning, vilket minskar antalet onödiga inläggningar. Intel är delaktig i projektet genom att tillhandahålla mobilt bredband genom en så kallad WiMAX-lösning. Juryns motivering lyder: Monitore är en innovativ kombination av befintliga tekniker som medför ökad trygghet för patienter och anhöriga. IT-stödet innebär även en bättre arbetssituation för vårdpersonalen och lägre kostnader för sjukvården. - Vi är naturligtvis mycket stolta över att fjärrkonsultationssystemet i Skellefteå har fått priset som "Sjukvårdens bästa IT-stöd", säger Carl-Daniel Norenberg, ansvarig för offentlig sektor på Intel. Monitore ärytterligare ett bevis på att den trådlösa bredbandstekniken WiMAX hjälper sjukvården att mätbart effektivisera och därmed minska sina kostnader. Samtidigt ökar kvaliteten i vården dels genom att läkare och specialister kan hinna med fler patienter och dels genom att patienterna inte behöver göra onödiga resor, vilket för många äldre kan vara mycket oroande. Lösningen har inledningsvis införts på äldrebostaden Skärgårdshemmet. Varje tisdag kopplar sjuksköterskan som är på plats på Skärgårdshemmet upp sig mot läkare för att diskutera patienternas tillstånd. Genom att använda den trådlösa tekniken WiMAX, en bärbar dator och en webbkamera kan sjuksköterskan gå runt i vårdhemmet och visa upp patienters besvär för läkaren, som på så vis kan få en tydlig bild av de olika patienternas vårdbehov. Bakgrunden till projektet är att det dagligen läggs in mellan 7-9 personer på Skellefteå lasarett som redan har någon form av kommunal vård. Undersökningar från bland annat Jönköpings kommun visar att 35 procent inom motsvarande patientgrupp läggs in i onödan. I Skellefteå skulle det innebära att 3-4 patienter dagligen läggs in i onödan och skulle vid en bättre diagnos på plats således slippa åka in till sjukhuset. Dessutom beräknar Skellefteå kommun att varje inläggning på lasarettet kostar ungefär 10 000 kr vilket innebär en besparing på 40 000 kr för kommunen, varje dag. Lars Gatenbeck, ordförande för IT-juryn, kommenterar Monitore: - Monitore är ett välbyggt projekt med stor sjukvårdsnytta. Tekniken öppnar nya möjligheter för till exempel hemtjänst och avancerad hemsjukvård. Monitoreprojektet är ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting, Skellefteå kommun, Intel, MobileCity, HeartNet, Ditra och Explizit.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1