Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 05 december 2005

Anoto utökar sin satsning inom<br>”Pentop Computing”

Som tidigare kommunicerats har Jim Marggraff utsetts till ny VD för Anoto, Inc, ett helägt dotterbolag till Anoto Group AB. Jim Marggraff har påbörjat etableringen av företagets kontor i Silicon Valley med ansvaret för att driva utvecklingen för en ny kategori inom området digitala pennor och papper – ”pentop computing”.

Syftet med satsningen är att i samarbete med Anotos partners utveckla en standard för ”pentop computing”, baserad på Anotos kärnteknologi. Dessutom skall Anoto Inc ta fram utvecklingsverktyg samt utveckla nya applikationer anpassade för nya målgrupper och inom nya applikationsområden såsom personlig produktivitet, affärsapplikationer, applikationer i skolan, underhållning, handel och mycket mer. För att kunna genomföra satsningen inom detta för Anoto nya område, utan att ta resurser från Anotos nuvarande affärsområden, har Anoto gett Hagströmer & Qviberg Fondkommission i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att ta in nytt kapital i en nyemission riktad mot nya institutionella ägare genom att utnyttja del av det bemyndigande som Anotos styrelse fick vid den extra bolagsstämman den 10 november 2005. Anoto har även erhållit en order avseende utveckling och försäljning av en ny ASIC. Ordervärdet för utvecklings delen uppgår till mellan 5 och 8 miljoner kronor och på den därpå följande försäljningen erhåller Anoto traditionella marginaler. Samarbetet med den partner som i juni tecknade en licensorder på 32 MSEK (3,5MEURO) utvecklas väl. Den aviserade förstudien pågår för fullt och slutförhandlingar för att kunna erhålla betalning för ytterligare 32 MSEK (3,5MEURO) pågår. Det är dock i dagsläget oklart om den tidigare aviserade tidsplanen med avslut innan årets slut 2005 kommer kunna hållas.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1