Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 06 december 2005

Transmode på Tech Pioneers lista

World Economic Forum (WEF) presenterade i dag 36 stycken företag som får utmärkelsen 2006 års "Technology Pioneers". Transmode är det enda svenska företaget bland de teknikbolag som uppmärksammas.

"Technology Pioneers" är företag som har utvecklat och använt banbrytande och innovativ teknik inom områdena energi, bioteknik, hälsa och IT. I år har företagen som får utmärkelsen inte valts enbart på grund av sin nyskapande teknik. Lika avgörande har varit teknikens möjlighet att långsiktigt påverka näringsliv ochsamhälle. "Technology Pioneers" är ett program som etablerades 2000 i linje med WEF:s mål att förbättra tillståndet i världen. Syftet är att erbjuda ett nytt perspektiv på tekniska förändringar och initiativet drivs av WEF tillsammans med Apax Partners och Deloitte Touche Tohmatsu som strategiska partners. Genom programmet identifierar och integrerar WEF företag över hela världen som är involverade i utvecklingen av ny teknik. Varje innovation, vare sig den för med sig stora eller små konsekvenser, är ett steg framåt i samhällets ansträngningar i att utnyttja, anpassa och använda teknik för att förändra och förbättra världen. WEF:s arbete består i att följa och lyfta fram dessa innovationer samt att utforska vilka återverkningar de eventuellt har i samhället. - Samtliga innovationer från företagen i "Technology Pioneers" uppfyller kravet på en betydande påverkan på hur näringslivet och samhället verkar, säger Peter Torreele, VD på WEF. Som ett globalt kunskapscentrum ser vi de utvalda företagen som nyckeldeltagare i denna dialog och till de mål som WEF strävar efter. Ett av årets utvalda företag är svenska Transmode Systems AB, pionjärer inom optiska nätverksteknik. Innovationer som intelligent WDM (iWDM), som sänker operatörers driftskostnader dramatiskt, och oförstärkt DWDM, vilket sänker såväl investeringskostnad som komplexitet, har bidragit till globala framgångar. Transmodes kundbas täcker mer än 100 nätverksoperatörer, storföretag och offentliga organisationer runt om i Europa, på den amerikanska kontinenten och i Asien. Transmode är ensamt om att kunna erbjuda kunder ett heltäckande utbud av optiska nätverkslösningar baserade på WDM. Lösningarna är utvecklade för att möta behoven hos både nätverksoperatörer och storföretag, utan att kompromissa med funktionalitet eller kostnadseffektivitet. Transmodes produktportfölj täcker behoven i ett brett spektrum av optiska nätverksmiljöer inklusive regionala nätverk, stadsnät och accessnät, hela vägen fram till slutkundens lokaler. - Erkännandet från WEF betyder mycket för oss, säger Magnus Öberg, teknisk chef på Transmode. Vi strävar efter att skapa nya produkter som påskyndar utbredningen av optiska nätverk. Det gör vi genom att arbeta efter existerande behov hos våra kunder. Transmode har gjort betydande framsteg sedan starten år 2000, något som denhär utmärkelsen uppmärksammar. Varje år nominerar medlemmar, valmän och samarbetspartner till WEF företag till "Technology Pioneers". Kriterierna för att väljas är: * Innovation. Företagets teknik måste i hög grad vara innovativ. En ny version eller förpackning av en redan accepterad teknik kvalificerar inte som en innovation. Dessutom får innovationen inte vara mer än två år gammal. Företaget bör göra betydande investeringar i forskning och utveckling. * Potentiellt inflytande. Företagets teknik måste ha potential till ett långsiktigt och betydande inflytande på näringsliv och samhälle i framtiden. * Tillväxt och uthållighet. Företaget bör uppvisa alla tecken på ett långsiktigt marknadsledarskap. De bör även ha välformulerade planer för framtida utveckling och tillväxt. * Bevisad affärsidé. Företaget måste ha en produkt på marknaden eller ha en tillämpning av tekniken som fungerar i praktiken. Företag utan insyn i verksamheten eller med obeprövade idéer eller modeller kvalificerar inte. * Ledarskap. Företaget måste ha ett visionärt ledarskap som spelar en avgörande roll för företagets strävan att uppnå sina mål. * Status. Företaget får inte vara medlem av WEF. Detta kriterium gäller moderbolag. Helägda dotterbolag till större företag är alltså inte valbara. De nominerade företagen utvärderas enligt ovanstående kriterier av en extern granskningsnämnd bestående av teknikexperter. Transmodes portfölj av optiska nätverkslösningar har gjort företaget framgångsrikt på marknaden med 120 procents tillväxt mellan 2003 och 2004, samt ett stort tillskott av viktiga kunder under 2005. Nya kunder under året är bland annat Telenor, 3 i Danmark, BaneTele, Gamma Telecom, Citylink Broadband, Transport for London och PacketExchange. Nätverket av företag i "Technology Pioneers" säkerställer att företag som utvecklar nya tekniker engageras på ett integrerat och tvärvetenskapligt sätt. Nätverket kommer att förse organisationen och dess medlemsföretag med specialistkunskap inom några av de viktigaste teknikfrågorna som berör samhället.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1