Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 06 december 2005

Saab köper företag inom flygelektronik

Saab har tecknat ett avtal om att förvärva AMS, “Aerospace Monitoring and Systems (Pty) Ltd” i Sydafrika. Affären förväntas bli klar i april 2006.

Om förvärvet genomförs blir AMS en del av affärsenheten Saab Avitronics som arbetar med flygelektronik och telekrigsystem och som har verksamhet i både Sverige och Sydafrika. AMS utvecklar och producerar avancerad flygelektronik för militär och civil flygindustri. Företaget omsätter cirka MRAND 58 med 75 anställda och finns i Midrand i närheten av Johannesburg i Sydafrika. Förvärvet är värt cirka MRAND 30 och är ett led i Saabs strategi att växa internationellt inom sina strategiska nischer och att fortsätta att expandera sin affärsverksamhet i Sydafrika. Förvärvet förutsätter godkännande från berörda myndigheter och förväntas bli klart i början av april 2006. Precis som telekrigsdelen av Saab Avitronics i Sydafrika, kommer AMS att rent juridiskt, bli en del av Saab Grintek Defence (Pty) Ltd, vilket ägs till hälften av Saab Grintek (Pty) Ltd och Saab AB.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2