Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 06 december 2005

Saab köper företag inom flygelektronik

Saab har tecknat ett avtal om att förvärva AMS, “Aerospace Monitoring and Systems (Pty) Ltd” i Sydafrika. Affären förväntas bli klar i april 2006.

Om förvärvet genomförs blir AMS en del av affärsenheten Saab Avitronics som arbetar med flygelektronik och telekrigsystem och som har verksamhet i både Sverige och Sydafrika. AMS utvecklar och producerar avancerad flygelektronik för militär och civil flygindustri. Företaget omsätter cirka MRAND 58 med 75 anställda och finns i Midrand i närheten av Johannesburg i Sydafrika. Förvärvet är värt cirka MRAND 30 och är ett led i Saabs strategi att växa internationellt inom sina strategiska nischer och att fortsätta att expandera sin affärsverksamhet i Sydafrika. Förvärvet förutsätter godkännande från berörda myndigheter och förväntas bli klart i början av april 2006. Precis som telekrigsdelen av Saab Avitronics i Sydafrika, kommer AMS att rent juridiskt, bli en del av Saab Grintek Defence (Pty) Ltd, vilket ägs till hälften av Saab Grintek (Pty) Ltd och Saab AB.
Annons
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-1