Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 08 december 2005

Fransk order till Elekta

Att effektivt bekämpa cancer har hög nationell prioritet i Frankrike och som ett led i detta har Généridis, ett dotterbolag till Générale De Santé och det första privata nätverket av strålbehandlingskliniker i landet, beslutat att bygga verksamheten vid samtliga sina kliniker på IMPACs kompletta IT-lösningar från Elekta.

IMPAC's heltäckande informationssystem för cancervård kommer att installeras vid de 12 kliniker som ingår i nätverket, vilket kommer att bidra till ökad effektivitet i verksamheten och ett starkare skydd av patientdata. Det heltäckande informationssystemet från IMPAC är utvecklat för att hantera alla informationsströmmar genom hela cancerbehandlingen. Det möjliggör inte bara en effektivare och mer automatiserad behandlingsprocess utan ger också ett ökat skydd mot felbehandlingar. IMPACs öppna och leverantörsoberoende systemstruktur ger också möjligheter till användning av den mest lämpade teknologin från en eller flera olika utrustningsleverantörer, inkluderat system för behandlingsplanering, bildhantering, simulering och bestrålning. ”IMPAC mjukvara kombinerat med Citrix-teknologi möter våra krav på att kunna samarbeta effektivt över klinikgränserna. Eftersom de läkare som ingår i nätverket arbetar vid olika kliniker i samma region så är det viktigt att patient- och behandlingsdata är tillgängliga där man befinner sig just då. Dessutom kommer möjligheten att kommunicera effektivt inom IMPACs elektroniska journalsystem att hjälpa radioterapeuter att samarbete än närmare med onkologer och kirurger inom Générale de Santés nätverk av cancerklinker och att smidigt kunna dela och överföra patientinformation”, säger Jean Fave, Secrétaire Général för Généridis. Han tilläger också att “det är ytterst viktigt för oss att försäkra oss om att våra kliniker genomgående har tillgång till de allra senaste och bästa lösningarna för att kunna erbjuda vård av högsta kvalitet. IMPAC har förmågan att leverera denna teknologi, vilken samtidigt tillåter oss att fortsätta vår verksamhet med en öppen och leverantörsoberoende systemstruktur”. ”Générale De Santé har valt IMPAC eftersom dessa IT-system erbjuder en central databaslösning som tillåter sjukhuskedjan att sammanföra behandlingsprocesser, optimera resurser och reducera administrativa kostnader i alla deras 12 radioterapikliniker runt om i Frankrike”, säger Olof Sandén, Vice President och Elektas regionchef i Europa. ”De 12 klinikerna kommer via ett säkert virtuellt privat nätverk att vara uppkopplade mot en central databas från vilken data, information och statistik kan laddas ner. Detta öppnar upp för en ny era i informationshantering inom cancervården och gör det möjligt för personalen att flytta runt mellan klinikerna och att dela information”. Karla Torzsok, Produktchef för IMPAC-lösningar i Frankrike & Italien säger ”Detta är den mest omfattande nätverkslösningen i Europa för strålbehandling av cancer och den kommer att använda en integrerad bildbaserad lösning för patient filer som bygger på DICOM-standarden (digital bild och kommunikation inom medicin) och som uppfyller de senaste föreskrifterna och administrativa faktureringen i Frankrike”.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2