Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 08 december 2005

Anoto tar in 167 miljoner

Anoto Group AB meddelar idag att styrelsen har fattat beslut om en riktad nyemission som tillför bolaget ca SEK 167 miljoner.

Totalt har 7 000 000 aktier placerats av Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB genom ett så kallat bokbyggande till kurs 23,90 SEK per aktie. Genomsnittskursen denna vecka har varit 23,77 SEK per aktie. Aktierna har förvärvats av ett begränsat antal välrenommerade svenska och internationella institutionella placerare, vilket breddar det institutionella ägandet i Anoto. Emissionen tillför bolaget ca SEK 167 miljoner före avdrag för emissionskostnader. Nyemissionen motsvarar 5,5 procent av aktiekapitalet och rösterna i Anoto före utspädning. Efter föreliggande emission kommer Anoto att ha 126 535 201 aktier utestående. Anotos styrelse har fattat beslut om emissionen med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 10 november 2005. Nyemissionen genomförs för att kunna genomföra den aviserade satsningen inom ”pentop computing” utan att ta resurser i anspråk från Anotos andra affärsområden. ” Genom de tillförda medlen har vi nu möjlighet att i samarbete med våra partners fullt ut driva satsningen mot nästa generations ”pentop computer”” säger Anotos VD, Örjan Johansson Till dess att nyemissionen är registrerad har de placerade aktierna lånats från Anoto ABs huvudaktieägare, Norden Technology, för att möjliggöra placeringen.
Annons
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-1