Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 23 mars 2001

Strand Interconnect behöver kapital

Strand Interconnects största kund, Infineon, kommer att dra ned på inköpen. Detta har lett till pengabrist hos Strand.

Strand Interconnect AB bedriver f n produktion till Infineon. Bolaget har ytterligare fyra prototyper i tillverkning och utvärdering vilka syftar till volymproduktion. Detta uppges i ett pressmeddelande. En av prototyperna kvalificeras fn av Amkor, världens största kapslingsföretag. De volymer som levereras till Infineon kommer att stabiliseras på en lägre nivå än tidigare och leveranserna bedöms pågå i ytterligare minst två år. Övriga pågående projekt bedöms att kompensera för den lägre volymnivå Infineon prognostiserar. Mot bakgrund av de pågående investeringarna som bolaget genomför och också behovet av att utveckla ytterligare processer kommer Strand under året att ha behov av ytterligare kapital. F n pågår diskussioner med ett antal industriella och finansiella intressenter om ett samarbete i dessa frågor. Utöver dessa diskussioner arbetar styrelsen aktivt med andra finansieringsalternativ. Strand utvecklar och tillverkar substrat, mycket avancerade mönsterkort, för bl a datorer och telekom. Företaget har etablerat en ny produktionsanläggning i Norrköping.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1