Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 30 december 2005

Anoto Group AB strukturerar om

Anoto koncernen genomför en omstrukturering och koncentrering av koncernbolagen.

Omstruktureringen innebär bland annat att dotterbolaget Anoto AB överlåter hela sin verksamhet till ett nytt bolag som kommer att namnändras till Anoto AB och även tillföras annan verksamhet från koncernen. Det nya bolaget är helägt av Anoto-koncernen. I samband med omstruktureringen kommer all personal och samtliga avtal, skyldigheter och rättigheter att överlåtas till det nya bolaget. Omstruktureringen innebär också att en aktiemajoritet i det gamla dotterbolaget Anoto AB övergår till tredje part och beräknas ge upphov till en finansiell intäkt under 2005 på 65-70 MSEK i koncernen.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1