Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 30 december 2005

Anoto Group AB strukturerar om

Anoto koncernen genomför en omstrukturering och koncentrering av koncernbolagen.
Omstruktureringen innebÀr bland annat att dotterbolaget Anoto AB överlÄter hela sin verksamhet till ett nytt bolag som kommer att namnÀndras till Anoto AB och Àven tillföras annan verksamhet frÄn koncernen. Det nya bolaget Àr helÀgt av Anoto-koncernen. I samband med omstruktureringen kommer all personal och samtliga avtal, skyldigheter och rÀttigheter att överlÄtas till det nya bolaget. Omstruktureringen innebÀr ocksÄ att en aktiemajoritet i det gamla dotterbolaget Anoto AB övergÄr till tredje part och berÀknas ge upphov till en finansiell intÀkt under 2005 pÄ 65-70 MSEK i koncernen.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-15 09:57 V12.1.1-2