Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 02 januari 2006

Strålfors säljer schweiziskt bolag

Strålfors har tecknat avtal om försäljning av Collamat Stralfors AG till HM Labelling A/S, Vojens, Danmark. Collamat Stralfors är en tillverkare av etiketteringsmaskiner.

Bolaget omsätter drygt 40 MSEK och har 26 anställda, vilka samtliga omfattas av överlåtelsen. Verksamheten övergick till köparen den 31 december 2005. Köpeskillingen för försäljningen uppgår till cirka 4,7 miljoner CHF och betalas kontant med hälften vid tillträde och resterande belopp i maj 2006. HM Labelling A/S, erbjuder etiketteringslösningar från halvautomatiska borddispensrar till komplexa helautomatiska etiketteringssystem. Företaget omsätter cirka 30 miljoner danska kronor och har runt 25 anställda. Tillverkning och utveckling av Collamat etiketteringsmaskiner bedöms inte vara strategisk för Strålfors eller affärsområde Etikett. Försäljningen av bolaget är därför att betrakta som ett ytterligare steg i renodlingen av verksamheten. – ”Maskintillverkning utgör inte någon naturlig del i vår kärnverksamhet”, säger Per Samuelson, VD och koncernchef. ”Hösten 2004 avyttrade vi därför halva verksamheten för tillverkning av Lasermaxmaskiner genom ett joint venture med Böwe. Försäljningen av Collamat är en naturlig fortsättning av vår renodling”. – ”Avyttringen av Collamat ger oss möjlighet till ett framtida samarbete med HM Labelling”, meddelar Keld Thorsen, chef för affärsområde Etikett på Strålfors. ”Helhetslösningar, etiketter och etikettering, är fortfarande ett viktigt och strategiskt område för Strålfors. Med Collamat och HM Labelling som en verksamhet kan Strålfors erbjuda ett ännu bredare produktprogram med professionell service till sina etikettkunder”. – ”För oss innebär köpet av Collamat att vi får en stark global positionering på marknaden”, meddelar Hans Schmidt-Hansen, styrelseordförande, HM Labelling. ”Efter övertagandet av Collamat erbjuder HM Labelling marknadens bredaste standardprogram av etiketteringsutrustning och kundanpassade etiketteringssystem med It-lösningar. Därutöver erbjuder vi även ett komplett program för Linerfree® kartongetikettering. Sammantaget ger oss detta stora konkurrensfördelar”. Försäljningen av Collamat medför en realisationsvinst för Strålfors på ca 6 MSEK. I övrigt kommer affären endast att ha marginella effekter på Strålfors resultat och ställning.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1