Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 09 januari 2006

Cancerläkare i Florida använder Elekta

Cancerläkare i Florida använder Elekta Synergy® S för högprecisionsbestrålning av tumörer nära ryggraden. Många patienter som tidigare ansågs omöjliga att behandla, kan nu få en förbättrad livskvalitet och en större chans att överleva.

Vid strålterapeutisk behandling av tumörer lokaliserade nära ryggraden, är det av yttersta vikt att med behandlingsstrålen träffa hela tumören men samtidigt undvika att utsätta ryggmärgen för skadliga strålningsnivåer. Att uppnå detta med konventionella metoder kan vara ytterst svårt vilket ofta leder till att läkarna inte har något annat val än att avstå från behandling. Idag kan University of Florida Shands Cancer Center (UFSCC) i USA erbjuda patienter med tumörer på och i närheten av ryggraden nytt hopp i kampen mot cancer. Med hjälp av den avancerade teknologi för att forma behandlingsstrålen och positionera patienten som ingår i Elekta Synergy® S, är det möjligt att uppnå ökad precision och säkerhet vid behandling av små tumörer nära kritiska organ. I november användes Elekta Synergy® S för första gången vid UFSCC för behandling av en patient med tumör invid ryggraden. Ett fall som normalt inte hade behandlas med konventionell behandlingsutrustning. ”Med normal utrustning för strålterapi kan man inte ta reda på om det har skett organrörelse eller om patienten är i exakt samma position som vid planeringen av behandlingen, vilket gör det ytterst svårt att rikta behandlingsstrålen korrekt,” säger Dr Robert Amdur, Professor i Medicin på University of Florida och strålterapeut vid UFSCC. ”Tidigare har vi varit tvungna att ha en större säkerhetsmarginal, använda en lägre behandlingsdos eller en kombination av båda för att undvika att skada ryggraden. Ofta, om tumören är väldigt nära ryggraden, har vi helt enkelt valt att helt och hållet avstå från strålterapi.” Den första patienten vid UFSCC som behandlades med Elekta Synergy® S hade en primärtumör lokaliserad i närheten av ryggraden, säger Dr. Amdur. Patienten genomgick 25 separata 15-minutersbehandlingar (fraktioner). En annan patient som hade en tidigare icke behandlingsbar Hodgkins tumör nära ryggraden blev behandlad med en enstaka hög dos, vilket visar på den höga noggrannhet och flexibilitet som Elekta Synergy® S erbjuder. “Vi hoppas att Elekta Synergy® S kommer att ge oss möjlighet att behandla en grupp av patienter där de tidigare behandlingsformerna inte ingav mycket hopp,” avslutar Dr. Amdur.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1