Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 12 januari 2006

Hexagon planerar fortsatt expansion

Hexagon konfirmerar synergierna för Leica Geosystems förvÀrvet och planerar för fortsatt expansion.
För att underlÀtta för den externa marknaden att analysera bolagets bokslut 2005 samt bolagets framtida resultatutveckling, har Hexagon valt att kommunicera redovisningseffekterna av förvÀrvet av Leica Geosystems.

I enlighet med gÀllande redovisningsregler har förvÀrvskostnaden för Leica Geosystems fördelats till marknadsvÀrde för alla tillgÄngar och skulder. Effekten av dessa PPA-justeringar (Purchase Price Allocation) innebÀr ökade Ärliga avskrivningar för Leica Geosystems. I samband med övertagandet har dessutom överlappande mjukvaruutveckling i Leica Geosystems skrivits av med 162 MSEK. Nettoeffekten av bÄda dessa justeringar, PPA justering och nedskrivning av mjukvara, medför att de totala Ärliga avskrivningskostnaderna minskar marginellt jÀmfört med vad Leica Geosystems redovisade som ett sjÀlvstÀndigt bolag.

Effekten av att Hexagon anses ha förvÀrvat Leica Geosystems varulager till marknadsvÀrde, dvs att försÀljningen av detta varulager endast ger en marginell handelsvinst, medför en icke Äterkommande kostnad i kvartal fyra om 150 MSEK. Denna engÄngseffekt uppstÄr endast i kvartal fyra nÀr detta lager omsÀtts.

De omstruktureringskostnader som uppstÄtt i samband med integrationen av Leica Geosystems och Hexagon under kvartal fyra uppgÄr till 116 MSEK. PÄ Ärsbasis förvÀntas dessa kostnader ge en besparing om ca 150 MSEK. Det Àr inte uteslutet att ytterligare omstruktureringskostnader kan komma att belasta resultatet under 2006.

Sammantaget innebÀr det för helÄret 2005 att nettot av extraordinÀra intÀkter och kostnader uppgÄr till -80 MSEK, inklusive under kvartal tre 2005 redovisade extraordinÀra intÀkter om 457 MSEK och kostnader om -109 MSEK.

Integrationen av Leica Geosystems och Hexagon löper helt enligt plan och synergierna som kommunicerats tidigare, dvs 270 MSEK över en 3-4 Ärs period, varav mÄlet, 100 MSEK under 2006, kommer att övertrÀffas.

Hexagons styrelse avser att besluta om företrÀdesemission för befintliga aktieÀgare om ca 2 700 MSEK för att finansiera förvÀrvet av Leica Geosystems samt den planerade fortsatta expansionen av Hexagon. Nyemissionen berÀknas genomföras under det andra kvartalet 2006.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-1