Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
RoHS | 16 januari 2006

ELFAs RoHS-arbete går framåt

ELFAs arbete med att undersöka sina produkters kompatibilitet med RoHS-direktivet har kommit en bra bit på väg. I början av 2006 hade ELFA kodat 53000 artiklar, av dessa uppfyller 22000 artiklar RoHS-direktivet.

ELFA har under flera månaders tid arbetat med att ta fram information om sina produkter. Allt eftersom arbetet fortskridit har informationen för respektive produkt lagts ut på ELFAs hemsida, vilket gjort det möjligt att vid beställning få reda på om produkten uppfyller RoHS-direktivet eller inte. I början av 2006 hade ELFA kodat 53000 artiklar, av dessa uppfyller 22000 artiklar RoHS-direktivet. Det totala antalet lagerförda artiklar i ELFAs sortiment är 65000. ELFA meddelar att man skall ha information på sin hemsida angående RoHS-status på alla lagerförda artiklar i god tid innan den 1 juli 2006. ELFA kommer även fortsättningsvis att sälja produkter som inte uppfyller RoHS-direktivet. Kunder inom service/underhåll och delar av tillverkningsindustrin är exempel på kundgrupper som inte omfattas av RoHS-direktivet. Man kommer därför att ha en stor mängd kunder där RoHS-kompatibilitet inte har någon betydelse för deras inköp. De kunder som ställer krav, eller kommer att ställa krav är de kunder som tillverkar eller reparerar produkter som omfattas av WEEE-direktivet. Exempel på produkter som omfattas är exempelvis elektriska och elektroniska verktyg, IT- och telekomutrustning och belysningsutrustning.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2