Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 januari 2006

LEAB i fördjupat samarbete<br>med Consilium Fire &amp; Gas

Consilium Fire & Gas AB har tecknat ett Letter Of Intent med Lövånger Elektronik AB (LEAB). Parternas ambition är att fördjupa samarbetet och avsiktsförklaringen utgör den första byggstenen i ett långtgående partnerskap för samverkan.

Syftet med partnerskapet är att via respektive bolags kompetensområden skapa gemensamma synergier för bättre och mer kostnadseffektiva totallösningar och avsikten är att partnerskapet ska leda till stärkt konkurrentkraft för respektive bolag. LEABs försäljning till Consilium har haft en mycket positivt utveckling de senaste åren och Consiliums produkter tillverkas idag vid både fabriken i Lövånger och fabriken i Tallinn. - Vi tar nu ytterligare ett steg till fördjupat samarbete, säger LEABs VD Erik Svedmark, och som exempel på områden som kan komma ifråga i det utvidgade samarbetet nämner han bl a utveckling, industrialisering, konfigurering och distribution. För Consilium utgör partnerskapet en viktigt del i företagets långsiktiga strategi. - Vi befinner oss i en fas där vi renodlar och modulariserar vårt produktprogram och som ett led i det arbetet ser vi över hela kedjan från utveckling till distribution och installation. För att lyckas fullt ut krävs ett nära samarbete med våra leverantörer och här spelar LEAB en mycket viktigt roll, avslutar Jan-Erik Lindström, VD, Consilium Fire & Gas AB. Consilium Fire & Gas utvecklar och marknadsför avancerade system för brand och gasdetektering. Lövånger Elektronik AB är en av Sveriges ledande kontraktstillverkare och erbjuder ett komplett utbud av tjänster för tillverkning av elektronikprodukter, från utveckling, industrialisering och prototyptillverkning till serieproduktion och eftermarknadstjänster.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1