Annons
Annons
RoHS | 18 januari 2006

"För tidig utfasning av TBBPA"

Röster har höjts emot att förbjuda flamskyddsmedlet TBBPA från och med den 1 september.

Fredrik Holstein på Kemikalieinspektionen är miljöekonom och har fått i uppdrag av staten att utreda konsekvenserna av ett förbud mot flamskyddsmedlet TBBPA(Tetrabromobisphenyl-A). Han säger till Elektroniktidningen att ett förbud mot TBBPA skulle få enorma konsekvenser för svensk elektronikindustri. Han får dessutom medhåll från både Lars-Gunnar Klang på MTEK i Rönninge(som är EIFs representant i KemIs referensgrupp) och Lars Wallin från IPC som också sitter i referensgruppen. - Det är ett större hot mot svensk elektronik än RoHS, WEEE och Asienkonkurrensen sammanlagt. Det skulle bli omöjligt att producera eller importera elektronik här om förbudet genomförs. Mönsterkort skulle bli upp till 20 procent dyrare utan att för den skull nödvändigtvis bli bättre för miljön, säger Lars-Gunnar Klang, till Elektroniktidningen. - Det blir sannolikt extremt stora konsekvenser för elektronikindustrin och för den elektronikberoende industrin om man skulle införa ett fullständigt förbud med så kort framförhållning, säger Holstein till Elektroniktidningen. - Dessutom är alternativens hälso- och mijöpåverkan mindre utredda än TBBPA. Det stärker bilden av att man bör ta det lite långsammare, fortsätter Holstein. - Jag har visserligen inte mandat att föreslå skatter eller avgifter - det ingår inte i mitt uppdrag. Men jag tänker ta med ett sådant resonemang i mina kommentarer till KemI, säger Fredrik Holstein.
Visa fler nyheter
Läs även
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1