Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 18 januari 2006

STMicro upptäcker fågelinfluensa

STMicroelectronics och Veredus Laboratories meddelade idag att företagen håller på att utveckla en snabb diagnostisk resurs som kommer att ge hälsovårdspersonal möjligheter att snabbt detektera stammar av fågelinfluensa och andra influensavirus på de platser där behovet finns.

Diagnostikmetoden, som arbetar med tillförlitlig och prisbillig utrustning, ger resultat redan omkring en timme efter testet. Baserad på STMicroelectronics plattform In-Check utvecklar Veredus en applikation som klarar att identifiera alla 16 undertyper av Influensa A och B. Mer specifikt klarar metoden av att identifiera om en patient är infekterad med fågelinfluensan (H5N1) eller någon undertyp av Influensa A eller B med ett enda test, istället för att det som idag krävs flera olika test. Denna enkeltest-applikation kommer att bli tillgänglig lagom till nästa influensasäsong, och den kommer att utgöra ett betydelsefullt genombrott när det gäller att möjliggöra snabb identifiering av de infektiösa agenserna i syfte att begränsa spridningen av sjukdomen och påskynda behandlingen av patienterna. Diagnostikmetoden bygger på STMicroelectronics plattform In-Check, som är ett komplett laboratorium på ett chip. Plattformen ger användaren möjlighet att noggrant och tillförlitligt utföra den komplexa bearbetningen och analysen av ett mycket litet sampel på ett enda engångschip. Härigenom reduceras drastiskt den erforderliga tiden och komplexiteten hos instrumenten. Ansatsen med ett allt innehållande Lab-på-ett-chip reducerar den risk för korskontamination som alltid finns vid konventionella analysmetoder. Resultaten detekteras av en speciell bärbar läsare som arbetar med optisk signalinsamling. De bearbetas sedan av ST:s specialutvecklade programvara för bioinformatik, som kan installeras på vilken PC som helst. Med utgångspunkt från de uppmuntrande resultat som hittills har kunnat iakttas, och som ett resultat av omfattande tester och utvärderingar, kan ST:s plattform In-Check väntas bli kommersiellt tillgänglig för hälsovården denna höst.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-1