Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 26 januari 2006

SwitchCore: Kraftigt förbättrat rörelseresultat

Koncernens omsättning under perioden uppgick till 108,2 MSEK (132,1). Försäljningen i US dollar uppgick till 14,5 miljoner (17,3).

Under fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 15,3 MSEK (26,3). Försäljningen i US dollar uppgick till 1,9 miljoner (3,6). Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -27,8 MSEK (-49,8). Resultat efter skatt uppgick till -27,8 MSEK (-39,6). Resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,23). Koncernens rörelseresultat för fjärde kvartalet uppgick till -9,9 MSEK (-19,0). Resultat efter skatt uppgick till -10,4 MSEK (-18,8) för fjärde kvartalet. Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,11). Orderingången under perioden uppgick till 82 MSEK (142) och under fjärde kvartalet uppgick den till 15 MSEK (27). Variationen jämfört med tidigare år beror på lägre orderingång från Huawei och Intel samt att SwitchCore befinner sig i ett produktgenerationsskifte som påverkar ordersituationen. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 16,1 MSEK (16,3). Bolaget har en utnyttjad factoringkredit på US dollar 1,3 miljoner (1,5).
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2