Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 31 januari 2006

Kommersiella intressen<br>bakom förbud mot TBBP-A

”Den svenska regeringens förslag om att förbjuda flamskyddsmedlen HBCDD och TBBP-A är endast resultatet av påtryckningar från leverantörer av halogenfria material”, det säger IPCs Fern Abrams till evertiq.

Fern Abrams som är direktör för miljöfrågor på IPC(Institute of Printed Circuits) berättar för evertiq att hon å ena sidan inte vill komma till Sverige och låta som en gnällig amerikan men att hon å andra sidan tycker att Sverige går lite väl långt när de vill gå emot EU-kommissionens beslut att faktiskt tillåta HBCDD och TBBP-A i elektrisk och elektronisk utrustning. ”Det innebär ju att Sverige förkastar de undersökningar och den forskning som EU grundat sina beslut på. Vad är det som säger att Sverige är bättre än EU på detta?”, säger Abrams till evertiq. Fern Abrams berättar för evertiq att hon tycker att det forskats alldeles för lite om substituten till de bromerade flamskyddsmedlen för att man säkert skall kunna besluta om att man går över till någonting bättre. Alternativ till de bromerade flamskyddsmedlen och deras dokumenterade för och nackdelar(HDP User Group International Inc.): Antimontrioxid: Fördelen är låg toxicitet för vattenorganismer men nackdelen är möjlig toxicitet vid inandning för människan. Aluminiumhydroxid: Fördelen är låg toxicitet men nackdelen är att den kan brytas ned vid lödprocessen. Magnesiumhydroxid: Fördelen är låg toxicitet och någon nackdel ännu ej nämnd. Zinkborat: Fördelen är låg toxicitet för människor men nackdelen är att den är toxisk för vattenorganismer. Röd fosfor: Fördelen är att den inte alls är toxisk men att den är lättantändlig och att den bryts ned i för hög takt. Enligt Fern Abrams så innehåller över 90 % av alla tillverkade mönsterkort TBBP-A och om denna kemikalie skulle förbjudas så skulle den svenska industrin få väldigt stora konkurrensproblem. ”Sverige är en för liten marknad för att man skulle kunna tjäna på att ta fram en marknadsspecifik produkt bara för Sverige”, säger hon till evertiq.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1