Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 31 januari 2006

Elektromekan &amp; Tritech<br>tecknar samarbetsavtal

Elektromekan AB och Tritech Technology AB och har slutit ett samarbetsavtal för utveckling, serieproduktion och förvaltning av elektroniksystem.

Syftet är att kunna erbjuda kunderna en kostnadseffektiv partner som kan ta ansvar för helheten, d v s från idé till färdig produkt tillsammans med stödjande tjänster för produkten under hela dess livscykel. Elektromekan erbjuder helhetslösningar eller punktinsatser inom såväl teknik, industrialisering och sourcing som produktion och logistik. Elektromekan har specialiserat sig på effektiva produktions- och logistiklösningar för tillverkning av elektroniksystem. Tjänsteutbudet omfattar hela kedjan från industrialiseringsfasen till eftermarknaden. Tritechs specialkompetens ligger i att utveckla och leverera produktlösningar som väsentligt bidrar till att öka kundens lönsamhet under produktlivscykeln. Tritech arbetar som utvecklingspartner åt produktägande kunder med högt ställda kvalitetskrav och besitter en lång erfarenhet och kunnande inom tekniskt utveckling och produktförvaltning av kommersiella systemlösningar. ”Styrkan i detta samarbete är att vi gör det enklare och effektivare för kunden att hantera sina produkter genom hela produktlivscykeln” säger Åke Wernelind, VD på Tritech. I Elektromekans monter, VH04:20, på Blyfritt 2006, på Älvsjömässan 2006-02-01, finns utöver egna RoHS- och WEEE specialister även representanter från Tritech på plats för att besvara frågor om de nya EU-direktiven.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-2