Annons
Annons
Annons
Annons
RoHS | 02 februari 2006

Förvirring om produktionsresultat på "Blyfritt 2006"

Under gårdagens "Blyfritt 2006" som av många anses ha blivt en succé med en besökarskara på 1222 som överträffade alla förväntningar, bedrevs det som en av huvudattraktionerna live produktion mitt på mässgolvet. Lars Wallin som var tekniskt ansvarig och en av huvudarrangörerna för arrangemanget vill med anledning av viss förvirring som rådde efter dagens slut framföra ett förtydligande.

Efter de olika produktionsbatcherna i de två produktionslinorna hade körts färdigt och produktionsresultaten började testas började information spridas om delaminering på vissa kort och att detta skulle härröras från en viss tillverkare. Med anledning av den förvirring som då uppstod så vill Lars Wallin förtydliga produktionsresultatet. "Alla mönsterkort som monterades och löddes på evenemanget BLYFRITT 2006 uppvisade mer eller mindre tecken på delaminering på området där mönsterkorten hade lasermärkts med ytbehandling och lodpastasort. Orsaken till denna skada är att värme från lasern trängt ner mellan lödmasken och laminatet som i sin tur beror på att det inte fanns tid att trimma in lasern vid tiden för märkningen (Eftermiddag och kväll dagen före BLYFRITT 2006) samt att maskinen ifråga var utrustad med en YAG laser istället för en CO2 vilket är normalt för en märkningsoperation på mönsterkort. Med rätt intrimmning och laser skall aldrig märkningen tränga igenom lödmasken vilket den nu gjorde", skriver Lars Wallin i sitt förtydligande. "Delamineringen ifråga har INTE orsakats av varken mönsterkorttillverkarna eller kretskortsprocessen under BLYFRITT 2006. Som teknisk ansvarig för evenemanget beklagar jag det inträffade och hoppas att alla frågetecken i detta ärende nu är uträtade", avslutar Lars Wallin.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1