Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 03 februari 2006

Precise Biometrics etablerar<br>joint venture i Kina

Precise Biometrics AB har tillsammans med Smart Unicorn Group ingått ett joint venture i Kina.

Företagen avser att genom tekniköverföring och gemensamt utvecklingsarbete integrera Precise Biometrics biometri och krypteringsteknik i de synkroniseringstjänster för mobila nätverk och administrationsverktyg för mobiltelefoner, mobilterminaler och datorer, som utvecklats av Smart Unicorn Solutions, en ICT-affärsenhet inom Smart Unicorn Group. Vid förvärvet av Loqware Sweden AB sommaren 2005 tillfördes Precise Biometrics koncernen en patentportfölj, som baseras på Loqwares egenutvecklade i-Loq® teknik. Denna teknik använder biometri som accessmetod och kan licensieras som en komponent för elektroniska lås till datorer, telefoner och byggnader. Dessutom tillfördes en stark ingång till den kinesiska marknaden, som nu följs upp genom etablerandet av ett joint venture i Kina. Genomförandet av joint venture avtalet innebär även att Precise Biometrics får en ny kanal för försäljning av sina och Loqwares produkter. Smart Unicorn Group är ett internationellt investment- och holdingbolag med huvudkontor i Shanghai, Kina. Bolaget har företagsintresse runt om i Asien inom bland annat IT- och telekom-området, fastig-hetssektorn och livsmedelsbranschen. Koncernen omsatte 2005 cirka 800 Mkr och har omkring 1 200 anställda. Smart Unicorn Groups satsningar inom IT och telekom sker genom en av dess affärsenheter, Smart Unicorn Solutions, där Precise Biometrics nu blir delägare. Smart Unicorn Solutions har varit verk-samma i fem år och har huvudkontor och utvecklingsavdelning i Peking. Bolaget har idag 32 anställda och bland kunderna finns Kinas största teleoperatörer och mobiltelefontillverkare. Precise Biometrics kommer att äga 30 % av Smart Unicorn Solutions och kommer att bidra med teknik- och kompetensöverföring samt även överföra kinesiska patent till den gemensamma verksamheten. Precise Biometrics ägarandel kommer även att betalas genom apportemission om 1,125 miljoner aktier (Prec A) samt genom att 12 Mkr i likvida medel tillförs, som skall användas för driften av den gemensamma verksamheten. Initialt erhåller Precise Biometrics licensintäkter på 7,7 Mkr. Avtal har signerats och transaktionen kommer att slutföras inom 30 dagar. "Kina som marknad är oerhört expansiv och spännande och vår nya samarbetspartner ger oss tveklöst ytterligare marknadsmöjligheter. Det finns ett stort behov av mobiltelefonsäkerhet på den kinesiska marknaden och genom utvecklingen av nya mobila tjänster kommer exempelvis säkrare betalnings-transaktioner att kunna göras via mobiltelefoner och mobilterminaler. Det finns också en stor potential i de möjligheter Smart Unicorn Solutions ser i att integrera biometri i övriga delar av de informations- och kommunikationslösningar som företaget utvecklat", säger Christer Bergman VD och koncernchef på Precise Biometrics.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-2