Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 03 februari 2006

Ny strategi skall ta Flextronics vidare

Flextronics har under de senaste åren varit förknippat med neddragningar och nedläggningar av fabriker och som den gigantiska kontraktstillverkaren som endast tagit sig an beställningar från de allra största produktägarna. Denna bild vill man på Flextronics nu få bort.

"Vi är den lilla lokala kontraktstillverkaren med de globala musklerna", säger Flextronics svenska Marknadschef Kenneth Nilsson till evertiq. Kenneth Nilsson talar om Flextronics SBS (Special Business Solution). SBS är Flextronics profilering som den lokala flexibla tillverkaren som skall passa alla kunder. Ingen kund skall vara för liten för att få tillverka hos Flextronics. "Vissa kunder man ringer blir nästan förvånade över att vi ringer och erbjuder våra tjänster", säger Kenneth Nilsson till evertiq. "Flextronics har en bred kundbas med kunder inom områden såsom Infrastruktur, Automotive, Medicin och Industri. SBS strategin fokuserar på har idag två parallella strategier; dels en fokusering på ett antal marknadssegment för de större kunderna och dels SBS för de mindre och mellanstora kunderna, i syfte att öka kundnyttan, förbättra vår konkurrenskraft och öka våra marknadsandelar", säger Björn Burklint Vd för Flextronics Sverige. De lokala kunderna skall bara behöva ha en kontaktperson och denna person fortsätter att vara huvudkontakt när kunden i fråga vill skala upp sin produktion inom Flextronics. Riktigt stora volymer skickas till de stora industriparkerna medan de mindre serierna tillverkas i exempelvis Karlskrona. Idag tillhör 80 % av Flextronics fabriker i Europa SBS, där det handlar om mindre serier, "high-mix" samt prototyper och industrialisering. Flextronics vill så tidigt som möjligt komma in i produktlivscykeln av en produkt. Helst av allt vill man på Flextronics få samarbeta med kunden redan på designstadiet. Detta för att i samtliga led från design hela vägen till logistiken av en produkt kunna optimera arbetet för att kunna få ner de totala kostnaderna. Dessutom kan Flextronics på lokal nivå utnyttja sin globala storhet när det gäller att pressa priserna på material och komponenter. Eftersom Flextronics globalt köper in stora mängder material kan man till kund ofta erbjuda helt andra priser än man skulle kunna ha gjort om materialinköpen varit till lägre volymer.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2