Annons
Annons
Annons
Annons
Stefan Larsson Krönikor | 22 januari 2002

Rätt tänkt redan på utvecklingsstadiet.

Är det en religiös övertygelse om vår egen förträfflighet som styr eller är det bara pengar.

Rätt tänkt redan på utvecklingsstadiet, det kan få stor betydelse för svensk elektronikindustri. Med en högre grad av standardisering, bättre anpassad produktionsutrustning med integrerad kvalitetssäkring kan industrin öka konkurrenskraften, även i jämförelse med låglöneregioner som Baltikum och Kina. Resultatet skulle inte bara innebära effektivare och billigare produktion, utan även en högre genomsnittlig produktkvalitet! Totalkostnaden är viktig när beslut tas för var elektroniken ska tillverkas och monteras. Länder i vår närhet som Polen, Lettland, Estland och Vitryssland lockar många. Arbetskraften är billig och välutbildad med en automatiseringsgrad precis som vi är vana vid i Sverige. Men också en hel del montering baserad på monteringspersonal som plockar dit komponenter för hand. I dagens produkter kan det innebära stora problem. Även små toleransvariationer kan få förödande konsekvenser. Elektronikens betydelse ökar och med den även kraven på allt snävare toleranser, i princip 0-tolerans, för att undvika kontaktfel och spänningsvariationer som kan påverka produktens funktion. Ökad standardisering och automatisering av produktionen En högre grad av standardisering i kombination med automatisering av produktionsprocessen med integrerad kvalitetssäkring är ett bättre alternativ. Man uppnår ökad kvalitet framförallt i jämnhet, till en totalkostnad i nivå med låglönelandets handmonterade elektronik. Kvalitetssäkring direkt i produktionen Hittills har mycket kretsat kring kostnaden för montering av avancerad elektronik, framförallt eftersom den har ökat och idag ofta utgör den största delen i totalkostnaden för en färdig produkt. I diskussionen är också kvaliteten i hela kedjan viktig: Vilka komponenter klarar de önskade kraven, vilka fungerar bäst med valda parametrar, klarar de automatmontering och passar de bäst i produktion, plus kan kvalitetssäkras? Det innebär att en effektiv kvalitetssäkring kan göras automatiserad, eftersom behovet av manuell montering minimeras, processerna är repeterbara och standardiserade. Ett bättre alternativ Om vi ökar kunskapen om vilka möjligheter som finns idag kommer Sveriges konkurrenskraft inom elektronikindustri att öka. Det finns så mycket att göra. Om alla i kedjan från konstruktören på utvecklingsavdelningen till operatören i produktionen, är med i processen kan vi både nå högre marginaler och samtidigt ytterligare höja kvaliteten inom elektronikindustrin". Andra länder må locka med lägre arbetskraftskostnad, men också med en större osäkerhet. Ett mer lockande alternativ är som sagt att tillämpa ovanstående tankesätt, att så långt som möjligt standardisera elektroniken och tänka på produktionen, redan på konstruktionsstadiet, plus nyttja alla de möjligheter som modern produktionsutrustning ger. Resultat i form av högre kvalitet, hög kostnadseffektivitet och förbättrad ergonomi talar för det. Stefan Larsson
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-2