Annons
Annons
Annons
Annons
Sten Dybeck Krönikor | 18 november 2003

Elektronikproduktion måste finnas kvar i Sverige

"När produktionen väl flyttat utomlands, kommer troligen inte heller forskning och utveckling att kunna ligga kvar här."

Med USA i spetsen började de större företagen under 1990-talet outsourca sin produktion till Asien för att klara prispressen. Och andra företag, även i Sverige, följde efter trots problem med annan kultur, andra värderingar, annan juridik, annat språk och långa avstånd mellan beställare och producent. Friställningar och nedläggning följde, en utveckling eller avveckling som fortgår än i dag. Det är viktigt att komma ihåg att mycket av forskningen och utvecklingen i våra många framgångsrika storföretag har växt fram i en fruktbar dialog med produktionen. Genom utflyttningen till Asien minskar nu snabbt både produktionskompetens och produktionskapacitet i Sverige. Eleverna på våra högskolor lär sig att elektronikproduktion inte är något att satsa på, att den är under avveckling. Svenska beställare har kanske för avsikt att behålla forskning och utveckling i Sverige. Men när produktionen väl flyttat utomlands, kommer troligen inte heller forskning och utveckling att kunna ligga kvar här. Vad blir då kvar av «industrinationen» Sverige? Det är viktigt att politikerna inser att vi för att behålla vårt välstånd snabbt måste kunna utveckla och producera nya produkter till rimliga kostnader. För det behövs ett bra industriklimat samt närhet mellan utveckling och produktion. Ofta går utveckligen av nya produkter i vågor. Det är därför olönsamt för ett företag att själv hålla kapacitet att klara topparna vid exempelvis tillverkning av prototyper. Outsourcing till ett företag som kan lägga samman produktionen från flera företag, och därmed få en jämnare belastning och lägre kostrnader, är alltså ofta att föredra. Men outsourcing måste inte betyda Kina - det kan också vara kontraktstillverkare i närheten. Vill vi bevara en näringlivsstruktur som gynnar fortsatt utveckling och framgång för svensk industri, då måste vi kunna producera i Sverige till rimliga kostnader. Våra större beställare av elektronik har här ett särskilt ansvar att tänka långsiktigt och gynna produktion i närområdet. Närsourcing, eller kanske nearsourcing, borde bli ett begrepp för att lägga ut tillverkningen i närområdet. Samtidigt måste vi underleverantörer bli skickligare på att producera effektivt och efter våra kunders önskemål, och konstruktörerna måste bli bättre på att produktionsanpassa produkterna. Sten Dybeck Ordförande i Note AB och medlem av Teknikföretagens Elektronikråd
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1