Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Stefan Larsson Krönikor | 30 mars 2004

Allt är inte guld som glimmar!

Under tider som stundom kan jämföras med dåtidens slag om råvaror eller varutillförsel, kan vi jämföra dagens elektronikproduktion.

Distributörer som slåss om att bredda sina partnummerlistor och tillverkare som sänker sina marginaler till ett minimum. Vari ligger kunskapen om vi tar så lätt på att sälja till elektronikindustrin? I dessa tider slår vi till och berättar att vi tror att det går att producera i Sverige! Oflexibla huvudkontor Alla "gamla" tillverkare har byggt upp en stor hierarki i form av staber inom marknad, ledning, kvalitet och ekonomi, allt beläget och centraliserat till huvudkontoret. Vem inser att det är där som saker måste ske, inte i produktionen. Troligen ingen, för det är ju ens kompisar som sitter i rummet bredvid. Hellre ska produktion "out-sourcas" till tillverkare som kan flytta produktionen till lågkostnadsländer, österut. Snabba pengar och erodering av gammal kunskap är melodin. Måste man inte ha kontroll på kvaliteten? I Sverige pratar vi ofta om den billiga arbetskraften som finns i Kina, inte om hur flexibla och kvalitetsmedvetna de faktiskt är. Det är framförallt där man kan se den stora skillnaden, för med endast ett pris kommer man ingenstans eller… Tänk, hur flexibelt är ett huvudkontor som har en massa staber som alla ska hanterar processerna? Kanske är det så som möjligheter går förlorade och blir arbetsamma, kostsamma ok att bära på våra axlar! Hur mycket påförs inte utåt på kunden för dessa stora staber? Är det inte dags för Sveriges elektronikindustri att vakna? Enkelhet Kineserna har en förmåga att producera komponenter och system som kanske inte är "state of the art". Där de levererar komponenter i stora antal med exakt samma kvalitet som de kända fabrikaten på marknaden och har inga ok på axlarna i form av staber för marknad, ledning, kvalitet och ekonomi. Det innebär ofta att de är enkla att ha med att göra, har bra kvalitet och är snabbfotade. Hur snabba svar får du? Luftimport Hur mycket luft är det inte som transporteras när leveranser på komplexa system går från Kina? Se hellre till att din egen produktion är optimerad, se till att den är flexibel och köp ingående komponenter från tillverkare utan staber.
  • Låt inte leverantörerna göra enkla komponenter avancerade så kostnaderna ökar oproportionerligt bara för att du inte har kontroll!
  • Köp ingående komponenter från lågkostnadsproducenter istället för kända dyra leverantörer. Dessa är betydligt bättre än du tror!
  • Ledningen måste ha bättre kontroll på konstruktionsavdelningen, informera och låt inte konstruktionen skena. Var målstyrd!
  • Automatisera istället för att kosta på upphandlingar och inköp från Asien. Jobba med flexibiliteten och komplexiteten istället för att ge bort ditt kunnande.
Vågar du stå för att Du kan detta med elektronik så vågar jag säga att det finns fantastiska leverantörer utan en massa kostnadshierarkier. Se till att du inte sitter fast! Stefan Larsson
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1