Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Ingela Nordin Krönikor | 07 mars 2005

Så klarar du RoHS och WEEE

WEEE-direktivet som trÀder i juridisk kraft i EU och svensk lag i sommar kommer att stÀlla nya krav pÄ europeiska elektronikproducenter.
Det Àr ett direktiv som styr avfallet frÄn elektriska och elektroniska produkter och som lÀgger ansvaret för det pÄ producenterna, i vid mening, dvs. bÄde tillverkare och importörer. Eftersom RoHS-direktivet om begrÀnsning av vissa farliga Àmnen i dessa produkter, trÀder i kraft i juli 2006, sÄ kommer ocksÄ innehÄllet i produkterna att styras. Det betyder att alla som tillverkar produkter för den europeiska marknaden kommer att tvingas följa kraven, och pÄ sÄ sÀtt fÄr dessa bÄda EU-direktiv ett globalt genomslag.


SYFTEN

Vilka syften har direktiven? Det övergripande Àr förstÄs samma som mÄlet för EU:s miljöpolitik; att bevara, skydda och förbÀttra miljön, skydda mÀnniskors hÀlsa och utnyttja naturresurserna varsamt och rationellt. För en hÄllbar utveckling, som innebÀr att nuvarande och kommande generationer tillförsÀkras en hÀlsosam och god miljö, krÀvs betydande förÀndringar i dagens levnadsmönster i EU, vad gÀller utveckling, produktion och beteenden. Ett viktigt omrÄde att styra blir avfallsflödena, bland annat elektriskt och elektroniskt avfall genom WEEE-direktivet, och att basera detta pÄ principen om producentansvar. Ett annat viktigt omrÄde Àr att begrÀnsa farliga Àmnen som tas upp ur jordskorpan, anvÀnds och till slut deponeras i vÄr yttre miljö. SÄdana Àmnen i elektriska och elektroniska produkter regleras genom RoHS-direktivet.
Elektronikskrotflödena blir allt större, som ni vet dyker elektronik upp dÀr man minst anar det - ett aktuellt exempel Àr spelande och blinkande julkort. DÀrmed hamnar alltmer elektronikskrot pÄ deponier vÀrlden över. DÀr hanteras de under mycket varierande omstÀndigheter och bl.a. dÀrför blir det allt viktigare att ha sÄ lite farliga Àmnen som möjligt i dessa produkter.

WEEE-direktivet om avfall frÄn elektriska och elektroniska produkter, liksom det anknytande RoHS-direktivet om förbud av 6 farliga Àmnen i sÄdana produkter, togs i EU-parlamentet i slutet av 2002. I februari 2003 offentliggjordes de i EU:s officiella tidning och efter detta tar det 30 mÄnader innan det WEEE trÀder i kraft juridiskt, dvs. augusti 2005. RoHS-kravens införande sattes redan i direktivtexten till 1 juli, 2006.

Svensk elektronikindustri, liksom europeisk, likavÀl som elektronikproducenter i andra delar av vÀrlden, har dÀrmed ganska lÀnge kÀnt till att detta Àr pÄ gÄng.
I Kina kommer lagstiftning motsvarande RoHS 2006 och samma krav kommer i nÄgra amerikanska stater, som t.ex. Kalifornien och Hawaii.


Vad innebÀr kraven dÄ?

WEEE-direktivet
WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment, Àr ett producentansvar som i de nationella lagstiftningarna kommer att reglera bl.a. mÀrkning, registrering och rapportering av produkter inom 10 angivna produktkategorier. Producenterna ska ansvara för insamling och omhÀndertagande av avfallet. För produkter frÄn hushÄll ska kostnaderna för Àven historiskt skrot tÀckas grundat pÄ marknadsandelar. Information om produkten och deras innehÄll ska hÄllas tillgÀngligt ett Är efter det att produkten satts pÄ marknaden. Det svenska lagförslaget anger att NaturvÄrdsverket kommer att fungera som tillsynsmyndighet och registrera produkter och försÀljning. Marknadsandelarna ska berÀknas utifrÄn företagens rapportering för att fördela kostnaderna för att omhÀnderta avfallet.


RoHS-direktivet
RoHS, Restriction of Hazardous Substances i EEE (Electronic and Electric Equipment), begrĂ€nsar anvĂ€ndningen av farliga Ă€mnen i elektriska och elektroniska produkter. AnvĂ€ndningen av ett antal Ă€mnen förbjuds i 8 av de 10 produktkategorierna som definieras i WEEE-direktivet. Dessa Ă€mnen Ă€r i utgĂ„ngslĂ€get 6 stycken, bly, kvicksilver, kadmium, sexvĂ€rt krom, och tvĂ„ grupper av bromerade flamskyddsmedel, PBDE och PBB. Det finns ocksĂ„ ett antal undantag och tidsgrĂ€nser angivna. Ämnena och tidsgrĂ€nserna Ă€r föremĂ„l för utvĂ€rderingar regelbundet och den första kommer redan innan direktivet trĂ€tt i laga kraft. EU-kommissionens kommittĂ© för teknisk anpassning (TAC) av RoHS och WEEE tog beslut om Ă€ndringar och nya undantag pĂ„ ett möte i december. Dessa har Ă€nnu inte kommit pĂ„ svenska, men handlar om anvĂ€ndning av bly i vissa specifika tillĂ€mpningar.

Konsultationer hÄlls i EU's tekniska kommitté dÀr man kan ta del av inkomna undantagsförslag med olika kommentarer. GÄ till web-sidan
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/weee_index.htm och lÀs vidare under Events/ Stakeholder consultation. Det Àr intressant att ta del av vad som diskuteras, och kan dyka upp i kommande regler.

I Sverige kommer Kemikalieinspektionen att bli tillsynsmyndighet nÀr det gÀller RoHS.

Kraven kommer att införas i Förordningen (1998:944) om förbud m.m 
av kemiska produkter, med en ny paragraf 1.4 som reglerar tungmetaller och kemiska produkter i elektriska och elektroniska produkter


SVERIGE

Hur Àr lÀget i Sverige och hos svensk elektronikindustri dÄ? I slutet av 90-talet och början av 2000, innan den stora telekomnedgÄngen, var de stora aktörerna med Ericsson i spetsen redan pÄ gÄng med blyfri elektronikproduktion. Kadmium, kvicksilver och andra farliga Àmnen fasades ut genom ett aktivt arbete tillsammans med komponentleverantörer och en miljömedveten produktframtagningsprocess.

Naturligtvis avmattades takten i detta arbete i och med krisen i branschen men mÄnga har ÀndÄ redan kommit lÄngt, inte minst hos de asiatiska kontraktstillverkarna som bl.a. svarat upp mot japanska marknadskrav under redan ganska lÄng tid.

Svensk telekomindustri har brottats med stora strukturomvandlingar sedan 2001 och dÀrför kanske varit alltför försiktiga att aktivt ta itu med att fasa in blyfri elektronikproduktion. Man har velat vÀnta pÄ "kundens krav", som dock inte varit lika starka som t.ex. japanska kunders. Nu liksom förr Àr kundens, kanske delvis outtalade, krav givetvis att producenterna ska vara laglydiga - och dÀrmed leverera WEEE/RoHS-kompatibla produkter nÀr det krÀvs. Det Àr nu alltsÄ upp till tillverkarna sjÀlva att sÀtta igÄng med att uppfylla direktivens krav.


VAD BEHÖVER PRODUCENTERNA GÖRA?

Det finns mÄnga viktiga frÄgor att ta itu med, nÄgra Àr t.ex.

- MĂ€rkning av produkter, krav i WEEE

- Marknadskontakter - fördelning av kostnader för producentansvar.

- Insamlingssystem för EEE ska organiseras

- Parallella processer - bÄde blyhaltig och blyfri tillverkning?

- Involvera leverantörer - för att veta vad vi stoppar i produkterna och samarbeta för att fasa ut de farliga Àmnena.

- MÀrkning av komponenter och moduler - veta vilka som Àr blyfria och som tÄl blyfria processer.

- Slutförbrukning av blyhaltigt lager - planering inköp och logistik.


Det Àr viktigt att inse att de hÀr frÄgestÀllningarna berör alla delar av företaget. Det Àr bara ett drygt halvÄr tills WEEE-direktivet trÀder i kraft i svensk lagstiftning. DÀrför Àr det brÄttom att hitta smidiga och bra lösningar pÄ insamling av avfallet, att lösa de ekonomiska frÄgorna om fördelning av kostnader för avfall som inte kommer frÄn hushÄll etc.

Svensk elektronikindustri bör lÀgga ner sin kraft pÄ att arbeta fram bra och effektiva lösningar pÄ dessa och andra frÄgestÀllningar, och mÄnga har redan gjort en hel del och kommit en bra bit pÄ vÀg.

Det finns mÄnga erfarenheter att ta del av och kunskaper att hÀmta i olika forum, t.ex. genom nÀtverksgrupper och pÄ Internet, ett par exempel:

ELFNET - European Lead-free Soldering Network:
http://www.europeanleadfree.net/

HÀr kan man bl.a. hÀmta den senaste versionen av NoNE lead-free soldering guideline:
www.ittf.no/none

Min uppmaning till alla svenska elektroniktillverkare Àr:

- Skaffa kunskap om direktivens innehÄll och nya svenska regler nu!

- GÄ med i nÀtverk och projekt och stöd varandra i metod- och produktframtagning!

- Goda relationer med komponent- och andra underleverantörer ger möjlighet att kontrollera vad man fÄr in i produkterna.

- Ta ett brett grepp inom företaget för detta pÄverkar inköp, design & konstruktion, produktion och inte minst marknadssidan!

- Börja nu! VÀnta inte lÀngre pÄ undantag eller tidsfrister som inte kommer!


Strandow & Paalo
QUALITY AND EDUCATION


Byggnad 11
SE-826 70 SÖDERHAMN
Telephone: +46 270 428 655
+46 270 17145 direct
Fax: +46 270 28 68 80
Mobile: +46 70 648 7753


http://www.strandowpaalo.se
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-1