Annons
Annons
Lars Wallin Krönikor | 29 april 2005

Ta reda på Fakta!

Den 31 mars i år kom "Förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter" ett dokument som kommer att ligga under svensk författningssamling (SFS).

Under det senaste halvårets intensiva seminarier turnéer tillsammans med NCAB Sweden AB, Legotronic AB, LEAB med flera har jag endast stött på ett företag som förberett sig på att implementera WEEE på sina produkter. Eftersom WEEE inte påverkar själva produktens funktion utan är inledningsvis mera av ett administrativt arbete kommer det knappast att märkas för mottagaren av produkten dvs. kunden. Senare när återvinningsmålen i direktiven från de 1 januari, 2007 skall uppfyllas blir det ett mer tekniskt problem. Vad som kommer att bli ett problem för både leverantörer och kunder är införandet av RoHS där Kemikaliinspektionen väntar på att iföra RoHS direktivet i svensk rätt i SFS 1998:944 och undantagen i KIFS 1998:8. För både tillverkare och konstruktörer av elektroniska och elektriska produkter innebär implementeringen av RoHS en stor teknisk och logistisk utmaning som bör vara klar långt tidigare än 1 juli, 2006. Här saknas det både kunskap, erfarenhet och vilja och flertal företag skyller på att det i många fall finns flera olika svar på samma fråga beroende på vilken konsult, leverantör eller organisation man frågar. Skälet till att svaren är olika är att antalet parametrar är stort och de rätta svaren kommer att vara många beroende på olika förutsättningar hos olika företag och produkter. Tyvärr kommer felaktiga lösningar också att bli många och för att undvika dessa fallgropar rekommenderar jag alla inom elektronikbranschen att TA REDA PÅ FAKTA som är relevanta för Era förutsättningar. Ett sätt är att åka till Barcelona i början på juni och möta Europeiska, Amerikanska och Japanska experter på området Blyfri lödning. Klicka här för att läsa mer om detta evenemang. Lars Wallin IPC Europa Representant
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1