Annons
Annons
Annons
Annons
Ola Johansson Krönikor | 05 december 2005

Visst går det att tillverka lönsamt i Sverige!

Nästan dagligen hör man talas om svenska företag som flyttar sin produktion till så kallade "låglöneländer".

Visst finns det tillfällen när det är motiverat att flytta sin produktion men i de allra flesta fallen kastar många in handduken utan att ens försöka behålla tillverkningen och göra den lönsam. Svensk industri har en stor förbättringspotential som medför att det går att tillverka lönsamt i Sverige. För att kunna klara detta måste industrin genomgå en förändring, både inom utveckling som inom produktion. Nyckeln är en produktionsanpassad produkt i ett anpassat produktionssystem. Detta kan tyckas låta enkelt men kan vara svårare än vad man tror. Tekniska lösningar är idag ofta inte problemet - det handlar om att tänka produktion på ett helt annat sätt och det är också däri den största svårigheten ligger! Inom svensk industri har allt fler hört talas om Lean Production men det är väldigt få som egentligen vet vad detta innebär. Lean Production erbjuder industrin stora möjligheter till stärkt lönsamhet och konkurrenskraft genom ökad produktivitet och flexibilitet. Idag finns det stora möjligheter för svensk industri att öka produktiviteten med över 50 % och skulle detta uppnås skulle besluten då det gäller flytt till låglöneländer kunna se helt annorlunda ut. Lean Production är dock absolut ingen mirakelmedicin som många tycks tro eller predika, utan det handlar om sund produktionsteknik och fokus på rätt saker! Genom att implementera Lean Production kan man i de flesta fall öka lönsamheten och behålla produktionen i Sverige. Det krävs dock en förändring av hela värdekedjan, från leverantör till slutkund och oftast en konstruktiv granskning av produktens producerbarhet. Idag är det ett flertal företag som har tagit steget men oftast så har de skapat några väldigt produktiva "öar" vilket inte nämnvärt kommer att påverka helheten och resultatet på sista raden. En anledning till att många industriföretag tvekar är att man måste utmana alla funktioner och sättet man producerar. Detta kan vara en väldigt obekväm process som många inte kommer att orka med eller vågar ge sig in i. Frågan är då vad man ska göra för att kunna nå en förbättring? Många företag anser att Lean Production inte passar in på deras verksamhet eftersom de har så unika produkter och till på köpet så små serier. Detta är oftast enbart en ursäkt och en förhoppning att det kommer ett bättre och enklare "koncept" inom kort. Visst har Lean Production både förespråkare som motståndare men om man verkligen tar reda på vad Lean Production är så inser man att allt handlar om att reducera slöseri, dvs sådant som enbart är onödigt och detta borde ju alla företag vara intresserade av oavsett vad man tycker om Lean Production. En mycket viktig del inom Lean Production är det som kallas 5S vilket är en metodik att skapa ordning och reda. I snitt sägs det att 25 % av arbetstiden går åt till att leta efter material, verktyg och information. Detta motsvarar 10 arbetstimmar per vecka och person. Genom att implementera 5S skulle ett företag kunna spara mycket tid och pengar. Om nu det känns naturligt och självklart att skapa en god ordning och reda på sin arbetsplats i syfte att reducera dessa kostnader - varför ser man då inte till att göra detta snarast möjligt? Flera företag har redan försökt men misslyckats då de anser att självdisciplinen varit dålig. Alltför många har enbart sett 5S som ett städprojekt vilket det absolut inte är. Inom många företag så finns det dessutom områden som är väldigt känsliga att förändra. Bakgrunden kan vara att de personer som vistas där tycker att det fungerar bra som det är och vill därför inte förändra sig. Att försöka implementera 5S i detta fallet kan leda till konflikter som de flesta är ovilliga att ge sig i kast med. Om ett företag inte lyckas att förbättra dessa områden som verkligen är i behov av en förbättring, hur ska man då kunna implementera betydligt tyngre delar som känsliga tidsstudier i syfte att skapa ett standardiserat arbetssätt, nya layouter och kanske rent av en ny organisation. Ola Johansson Vad tycker du om part developments initiativ med en gratis handbok om Lean Production? Klicka här för att ge din synpunkt. Det tar bara ca 30 sekunder.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1