Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 februari 2006

Elcoteqs nettointäkter upp 43%

Den finska kontraktstillverkaren Elcoteq redovisade en nettoförsäljning på 4,17 miljarder euro. Detta är en ökning med 43% jämfört med föregående år.
Elcoteqs rörelseintäkter förbättrades från 57,3 miljoner euro 2004 till 76,5 miljoner euro 2005. ODM-verksamheten i bolaget växte med 25% och den traditionella EMS-verksamheten växte med ca 10% den goda försäljningen kan förklaras av en stark efterfrågan på bland annat mobiltelefoner.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-1