Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 februari 2006

Elcoteqs nettointäkter upp 43%

Den finska kontraktstillverkaren Elcoteq redovisade en nettoförsäljning på 4,17 miljarder euro. Detta är en ökning med 43% jämfört med föregående år.

Elcoteqs rörelseintäkter förbättrades från 57,3 miljoner euro 2004 till 76,5 miljoner euro 2005. ODM-verksamheten i bolaget växte med 25% och den traditionella EMS-verksamheten växte med ca 10% den goda försäljningen kan förklaras av en stark efterfrågan på bland annat mobiltelefoner.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1