Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 februari 2006

Östeuropeiska företag reagerar sent på kriser

Företag i Östeuropa reagerar för sent på likviditetskriser visar en undersökning. De största problemen företagen har är att de inte fördelar tillräckligt med sitt eget kapitalet för att senare kunna finansiera eventuella kriser.

En tredjedel av företagen i Östeuropa driver igenom återgärder av sanktioner endast vid akuta likviditetskriser. En av problemländerna i Östeuropa är Rumänien där cirka 60 procent av företagen har dålig likviditet. På andra plats är Tjeckien med cirka 50 procent, och på tredje plats kommer Kroatien. Det landet som reagerar snabbast på likviditetskriser är Polen där procentantalet ligger på cirka 20 procent, vilket är i närheten av Västeuropas hantering av likvidheten i företagen. Detta skriver business hrvatska.
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-2