Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 februari 2006

Ny och fräsch maskinpark<br>viktigt för Frontside

Frontside Electronics i Mölnlycke utanför Göteborg sätter stort värde på att hålla sin maskinpark modern. I början av företagets historia köpte man billiga begagnade maskiner men så fort man började fylla kassan så började man investera i ny utrustning.

- Jag ser andra som köpte billiga begagnade maskiner, men nu hela tiden måste lägga massor av tid på att själva bygga om maskinerna. Det har inte vi råd med. Det är bättre ekonomi i att arbeta med kunderna än att trilskas med gamla maskiner, säger Frontsides VD Robert Olsson till Elektronik i Norden. Man köper dessutom fler maskiner hellre än att anställa mer produktionspersonal. - Idag har vi två monteringsanläggningar som har full beläggning på dagtid plus en hel del övertid. Behöver vi mer kapacitet köper vi hellre en maskin till än att gå över till skiftarbete. Det ger återigen bättre ekonomi, fortsätter Olsson. - Vi har valt att ha ett mycket nära samarbete med ett fåtal bra leverantörer. Vi använder till exempel bara Mydata-maskiner för monteringen. Det passar oss bra och Mydata är duktiga på att hela tiden kunna uppgradera med de senaste funktionerna. På lödsidan bygger vi nu om en hel del, också där med nya maskiner. Man måste räkna med att göra relativt stora investeringar med jämna mellanrum, men det är utan tvekan värt att hålla processerna och maskinerna moderna. Det gör också att vi lättare kan hålla en hög kvalitetsnivå, berättar Robert Olsson för Elektronik i Norden. Inför RoHS-direktivets införande så har man på Frontside valt att köra både blyad och blyfri produktion. - Det här är ett viktigt beslut. Skall vi dubblera produktionen eller skall vi gå över helt till blyfritt? Kommer det att finnas blyade komponenter till de kort som får använda dem, eller kommer också de kunderna att tvingas över till blyfritt framåt hösten. Det här är orsaken till att vi har fyra man som rest upp till konferensen om blyfri produktion, för att höra hur tongångarna går. Men det ser nog ut som om vi måste ha dubbla linor. Vi kan inte tacka nej till jobb, bara för att kunden är undantagen från RoHS-direktivet. Och det finns gott om sådana kunder, säger Robert Olsson till Elektronik i Norden. I och med RoHS-direktivets införande så innebär en del av de nya blyfria processerna en del omkonstruktioner av elektroniken. Dock så är detta ingenting som Frontside befattar sig med. Frontsides kunder erbjuds att bli sammankopplade med nätverk som kan stå till tjänst med detta. - Vi gör ingen egen konstruktion alls. Däremot kopplar vi gärna ihop kunden med en bra konstruktör eller CAD-ingenjör. Det gör vi ofta också med kunder som har egen konstruktion, men dålig vana vid t ex kretskortslayout. Det är onödigt att kunden om misstag som andra redan har gjort och det är viktigt att dra nytta av erfarenheterna från övergången till blyfri produktion, berättar Robert Olsson för Elektronik i Norden.
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-1