Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 februari 2006

ElektronikGruppen ökar orderingången

ElektronikGruppen presenterar idag sitt bokslut för 2005. Koncernens omsättning minskade under perioden till 716 (729) Mkr. Orderingången ökade till 716 (709) Mkr. Periodens resultat efter finansnetto minskade till 27,4 (34,9) Mkr. Bolaget planerar att avveckla verksamheten på Filippinerna.

Valutafluktuationer har påverkat resultatet positivt med 1,4 (-1,0) Mkr. Utöver sedvanliga inkuransavsättningar har resultatet belastats med lagernedskrivningar på 1,1 Mkr, hänförliga till de nya RoHS-direktiven. Direktivet träder i kraft den 1 juli 2006. Koncernens internfakturering mellan affärsområdena uppgick till 17,3 (18,1) Mkr och gemensamma ej fördelade kostnader uppgick till 10,4 (10,1) Mkr. Fjärde kvartalet Omsättningen i kvartalet ökade till 193 (172) Mkr. Orderingången ökade till 193 (152) Mkr. Kvartalets resultat efter finansnetto ökade till 8,1 (5,2) Mkr. Under kvartalet har resultatet belastats av kostnader för personalavvecklingar uppgående till 1,7 Mkr. Vidare har en reservation om 0,7 Mkr gjorts för fullgörande av ett borgensåtagande i samband med en planerad avveckling av verksamheten på Filippinerna. De genomförda effektiviseringarna under perioden tillsammans med den förbättrade orderingången i fjärde kvartalet ger förutsättningar för en positiv utveckling under den närmaste tiden. Klicka här för att ladda ned hela årsrapporten (PDF).
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1