Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 06 mars 2006

Telelogic förvärvar I-Logix

Förvärv av I-Logix värt 80 MUSD förstärker Telelogics erbjudande inom modellering av inbyggda system.

Telelogic AB förvärvar det privatägda I-Logix, en leverantör av modelleringsverktyg för inbyggda system. Köpeskillingen på 80 MUSD kommer att betalas kontant. I-Logix omsättning för 2005 var 26,8 MUSD med en rörelsemarginal på 11%. I-Logix har vid förvärvstillfället 133 anställda. Telelogic har som ambition att växa kraftigt under den kommande femårsperioden. Detta ska ske både organiskt och genom att utöka och komplettera den omfattande produktportföljen genom selektiva förvärv. Telelogic har identifierat I-Logix som ett mycket framgångsrikt, snabbväxande företag med en marknadsledande produkt som på ett idealt sätt kompletterar Telelogics erbjudande inom modellering samt övriga produkter, speciellt de med fokus på inbyggda system. I-Logix utvecklar och säljer lösningar för modelldriven utveckling ('Model-Driven Development', MDD). Dessa lösningar låter ingenjörer i både stora och små team att grafiskt modellera krav, beteenden och funktioner i inbyggda system. Designen är analyserad, validerad och testad flera gånger under processens gång och programkod kan automatiskt genereras i alla stadier på en rad olika språk. Medan Telelogic TAU G2 är stark inom området för generell modellering har I-Logix fokuserat på inbyggda system där de har skapat en mycket starkt marknadsposition. ”Vi förvärvar den snabbast växande leverantören av modelleringsverktyg på marknaden för in-byggda system”, säger Anders Lidbeck, VD och Koncernchef för Telelogic. ”I-Logix har blivit en tuff konkurrent under de senaste åren med ett starkt erbjudande inom modellering av inbyggda system och programvara. Deras produkter har ett övertag inom detta område och har lyckats säkra en topposition på den marknaden. Genom att kombinera våra två företag kan Telelogic tillfreds-ställa sina kunders behov på ett bättre sätt när det gäller utveckling av avancerade system och pro-gramvara, för både företag och enskilda projekt. Vi kommer utan tvivel bli nummer ett inom detta område.” “Telelogic och I-Logix har båda en lång tradition av att noga fokusera på användarens behov. Vi delar även en gemensam syn på teknologi och standarder, från UML till SysML och DoDAF”, säger Gene Robinson, VD för I-Logix. ”I-Logixs produkter kompletterar Telelogics väl och till-sammans kommer våra lösningar och resurser att ge mervärde till alla våra kunder. Vi väljer att bli del av Telelogic eftersom vi tror på deras vision att samla ihop en bred grupp av 'dream-team' produkter och lösningar för vår kombinerade marknad. Vi har uppvisat utmärkt tillväxt med ökad lönsamhet och vi är nu vid en tidpunkt där vår affärsvision bäst kan förverkligas och kundernas behov bäst adresseras genom en sammanslagning med en större, kompletterande organisation med större finansiella resurser och omfattande global räckvidd. Genom att vara en del av Telelogic kommer vi att skapa väsentligt bättre framtidsmöjligheter för våra kunder och anställda.”
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2