Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 07 mars 2006

ELFAs forskningsstiftelse

Ska du forska i gränslandet mellan medicin och teknik med inslag av elektronik, kan du söka bidrag till materiel och utrustning via ELFAs forskningsstiftelse.

Stiftelsens ändamål är att bidra till anskaffning av lämplig utrustning för att hitta nya processer eller verktyg som befrämjar medicinteknisk forskning. Vi lämnar därför inte bidrag till resor eller arvoden. Under årens lopp har många projekt kommit igång med hjälp av ELFAs bidrag. Stiftelsen har en vetenskaplig nämnd som bedömer inkomna ansökningar och fördelar de 200 000 kronor som finns för utdelning i år. Ansökningsblankett i PDF-format kan hämtas på den här länken (hos www.elfa.se) eller beställas per telefon 08-580 941 00. Ansökan skickas till ELFA senast den 15 mars 2006. Under slutet av april kommer alla sökande få besked om utdelningen.
Annons
Annons
2022-06-21 15:19 V20.6.1-1