Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 mars 2006

Minskad vinst för Sectra

Sectra redovisar starkaste kvartalet hittills innevarande verksamhetsår och det bästa tredje kvartalet någonsin. Däremot minskade vinsten.

Tredje kvartalets nettoomsättning ökade till 146,1 Mkr (117,7), upp 24,1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Vinsten efter finansnetto ökade 19,8 procent till 27,2 Mkr (22,7). Orderingången för kvartalet uppgick till 168,7 Mkr (184,3). För niomånadersperioden ökade Sectras nettoomsättning 23,8 procent till 391,6 Mkr (316,4). Vinsten efter finansnetto uppgick till 45,5 Mkr (55,4), vilket motsvarar en vinstmarginal på 11,6 procent (17,5). Orderingången för perioden ökade 8,9 procent till 424,1 Mkr (389,6). – Kvartalssiffrorna för omsättning och vinst är de högsta vi någonsin har redovisat för ett tredje kvartal, säger Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD för Sectra AB. Det är vår framgångsrika försäljning av medicinska system som har bidragit till ökningen genom stigande intäkter från försäljning, service och support på samtliga marknader. – Vinstmarginalen för niomånadersperioden påverkas av vår satsning på att långsiktigt stärka positionen på viktiga marknader. Som vi tidigare kommunicerat är vi inne i en fas där vi gör betydande investeringar i nya försäljnings- och supportkanaler, säger Jan-Olof Brüer. Sectra har under kvartalet förvärvat 20 procent i ImaXperts BV, en holländsk distributör av medicinska system. Förvärvet är ett led i satsningen på att bygga ut distributionsnätet och serviceorganisationen för medicinska system. På mammografisidan har kliniker i Schweiz, Österrike, Tyskland, Nya Zeeland och Sverige beställt Sectras digitala mammografisystem Sectra MicroDose Mammography under tredje kvartalet. – Marknaden för mammografi växer snabbt och intäkterna från försäljningen av vårt digitala mammografisystem ökar, säger Jan-Olof Brüer. Sectra har under kvartalet tecknat ett treårigt ramavtal för leveranser av den mobila kryptoenheten Tiger XS med det holländska Försvarsdepartementet. Det nya avtalet innebär att Sectra nu kan leverera Tiger-produkter till hela den holländska myndighets- och försvarsmarknaden. – Det finns ett ökat behov av säker kommunikation hos europeiska myndigheter och försvar och vi erbjuder kostnadseffektiva och flexibla produkter för dessa kunder, säger Jan-Olof Brüer. Förändringen av Sectras samarbete med Philips kommer att belasta Sectras resultat under en övergångsperiod på 6 till 18 månader.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1