Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 mars 2006

Senea och Techem i samarbete

Techem levererar och installerar mätare i varje enskild lägenhet för att kunna mäta el-, värme- och vattenförbrukning.

Senea AB och Techem AB har tecknat ett samarbetsavtal som kommer att innebära stora energi- och kostnadsbesparingar för såväl hus/lägenhetsinnehavare som fastighetsägare. Samarbetsavtalet bygger på att företagen synkroniserar sina produkter och tjänster för att skapa ett helintegrerat system. I stora drag bygger systemet på att Techem levererar och installerar mätare i varje enskild lägenhet för att kunna mäta el-, värme- och vattenförbrukning. Med hjälp av Seneas system för överföring av information sammanställs all data avseende energiförbrukning och redovisas direkt på kundens faktura. Detta innebär att kunden, direkt på sin hyresavi, kan se sin energiförbrukning och även jämföra detta med genomsnittförbrukningen i fastigheten. Tidigare erfarenheter från bl.a. Tyskland och Danmark visar att konsumenten genom detta förfarande ökar sin medvetenhet och genom egna åtgärder kan påverka sin energiförbrukning. 15 – 20 % energibesparing är möjlig med hjälp av denna teknik för hela Sveriges fastighetsbestånd, allt enligt Henrik Robertsson, VD på Techem AB.
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-1