Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 mars 2006

Gunnebo expanderar i Rumänien

Gunnebo Industrier startar nytt bolag i Rumänien som ett led i koncernens fortsatta satsning mot östra Europa.

För att öka närvaron i de sydöstra delarna av Europa etablerar Gunnebo Industrier ett eget dotterbolag i Ploeisti, strax norr om Bukarest. Verksamheten kommer successivt att byggas ut med de olika affärsområdenas produkter och bolaget kommer att utgöra en strategisk plattform för utvecklingen, såväl i Rumänien, som i andra kringliggande länder. Gunnebo Industrier ser en intressant och expansiv marknad i området under de kommande åren. Det nya bolaget, Gunnebo Industries S.R.L. kommer initialt att ta över affärsområdet Fastenings verksamhet i området och utveckla denna. ”Det nystartade bolaget i Rumänien är ett ytterligare steg för att bearbeta den stora tillväxtmarknaden som Östeuropa utgör”, säger Christer Lenner, VD och Koncernchef för Gunnebo Industrier. ”Vi har sedan mer än tio år tillbaka en välfungerande sälj- och produktionsverksamhet i Polen. Våra erfarenheter är således goda och nu utökar vi verksamheten mot Sydosteuropa för att lättare kunna bearbeta och utnyttja dess möjligheter”, avslutar Christer Lenner. ”Det är med stor tillförsikt som vi nu gör denna satsning. Det nya bolaget ska hantera en marknad med över 61 miljoner invånare”, säger Martin Jonsson, affärsområdeschef Fastening.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1