Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 mars 2006

Ny VD på MultiQ

Thomas Keifer tillträder den 1 maj 2006 som VD för MultiQ International AB. Jan-Erik Bengtsson, t. f. VD sedan 1 februari 2006, fortsätter i bolaget som försäljningsdirektör med huvuduppgift att expandera den svenska och internationella försäljningen.

Thomas Keifer har varit aktiv inom IT-branschen i olika ledande roller, bland annat inom Owell (uppköpt av WM-data 1995), som Platschef, Regionchef, Marknadschef och VD. När WM-data år 2000 valde att avskilja PC- och infrastrukturverksamheten, fick Thomas rollen som Koncernchef med uppdraget att skapa det som idag är ATEA, Nordens ledande systemintegratör med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland med en omsättning på ca 6 miljarder kronor. Det senaste året har Thomas Keifer varit VD för TOPNORDIC AB i Sverige och där varit drivande i bolagets kraftiga expansion. TOPNORDIC AB har under Thomas' ledning vuxit organiskt och via förvärv, från ca 150 MSEK till en nuvarande årsomsättning på ca 750 MSEK med god lönsamhet. ”Det ska bli mycket spännande och utmanande att få vidareutveckla MultiQ och säkerställa lönsam tillväxt i bolaget. MultiQ har marknadsledande produkter som levereras till kunder med mycket höga krav, långt utanför Sveriges gränser. Bolaget har en mycket stor potential att öka inom befintlig verksamhet liksom att utvecklas inom nya produktområden och geografiska marknader.”, säger den tillträdande VDn Thomas Keifer. Peter Ahlgren, styrelsens ordförande, kommenterar: ”Det är mycket glädjande att MultiQ nu får en VD som framgångsrikt lett försäljningsbolag inom angränsande områden till MultiQs verksamhet. Thomas Keifer är väl insatt i bolagets ambitioner och strategi då han suttit som adjungerad i MultiQs styrelsen sedan augusti 2005. Thomas och Jan-Erik blir en kraftfull ledning som kommer att ta bolaget vidare och skapa lönsam och stabil tillväxt. MultiQ har en offensiv agenda för internationell expansion inom befintliga segment; Retail, Gaming, Industry och Medical Technology samt att utveckla bolagets nya initiativ inom MultiQ Media d.v.s. rörlig reklam samt realtidsinformation i t. ex. butiker.”
Annons
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-1