Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 14 mars 2006

InformAsics CTO bakom ny Internetstandard

IETF har antagit en ny standard för att förenkla användningen av hexadecimala data. Bakom detta nya format ligger svenskarna Joachim Strömbergson, CTO på InformAsic, Patrik Fältström på Cisco Systems och Linus Walleij på Lunds Tekniska Högskola.

I datorer, nätverk och inbyggda system används idag flera olika typer av format för hexadecimala data. Ett av de mer kända och använda dataformaten kallas “S-records”. Typisk användning av dessa format är i objektkod för inbyggda system t ex firmware, flash minnen, FPGA konfigurationer, routing tabeller etc. – Tyvärr är ingen av dessa äldre hexadecimala dataformat vare sig öppna, leverantörsneutrala, eller väldefinierade. Ytterligare begränsningar är att ingen av dem kan representera de större datamängder som blir allt vanligare i moderna system, säger Joachim Strömbergson, CTO på InformAsic. – S Hexdump Format (SHF) är därför framtaget som en standard för ett modernt och XML-baserat format, som samtidigt är enkelt att implementera och använda i verktyg och datormiljöer. Vidare ger det möjlighet att hantera stora datamängder och komplexa datastrukturer och innehåller även en avancerad felhantering som bygger på standardiserade kryptografiska hashfunktioner.
Annons
Annons
2020-10-20 19:22 V18.11.10-1