Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 mars 2006

Viking Telecom lägger bud på Phonera

Viking Telecom AB har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva verksamheten i teleoperatören Phonera AB.

Phonera AB är en av de snabbast växande teleoperatörerna på den svenska marknaden och en ledande utmanare inom marknaden för telekomtjänster till små och medelstora företag. Phonera AB bildades år 2000 och har växt snabbt för att under 2005 omsätta drygt 140 miljoner kronor med en rörelsemarginal på cirka 12%. I förvärvet ingår även verksamheten i Telitel Sverige AB, Felicitas AB samt Phonera Mobile AB. Tillsammans omsatte de fyra bolagen 181 miljoner kronor under 2005 med ett rörelseresultat på 16,3 miljoner kronor. Ett fullständigt förslag till förvärvet kommer att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för godkännande den 9 maj 2006. Information om förvärvet kommer att presenteras i form av ett informationsmemorandum som kommer att finnas tillgängligt för aktieägarna innan den ordinarie bolagsstämman. Förslaget innebär att förvärvet sker genom utgivande av egna aktier, s.k. apportemission, innebärande att de nuvarande ägarna av Phonera kommer att erhålla 84,39% av det sammanslagna bolaget. De nuvarande ägarna till Phonera-gruppen kommer därvid att bli majoritetsägare i Viking Telecom. Om detta förslag godkänns av Vikings aktieägare på bolagsstämman kommer bolagets verksamhet att expandera kraftigt. Vikings huvudsakliga kundbas har hittills varit några få stora teleoperatörer som bolaget varit mycket beroende av, både i upp- och nedgång. Phonera har idag en kundbas bestående av drygt 30 000 små och medelstora företag i Sverige samt en effektiv telemarketing-verksamhet. Genom förvärvet kommer Viking Telecom AB att skapa förutsättningar för tillväxt med lönsamhet under de kommande åren.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-2