Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 mars 2006

Solna prisas för Anoto-utvecklad produkt

Solna Stad har vunnit Vitalis stipendium för IT-innovationer inom vård och omsorg, för bästa lösning inom kommunal vård och omsorg.

Lösningen är utvecklad av Catrel som med sitt system, Mobipen Care, etablerar en ny standard för att dokumentera hemtjänstens arbete i kommunerna. Mobipen Care är uppbyggd kring Anoto Funktionalitet, en teknologi för digitala pennor och digitalt papper utvecklat av Anoto. Lösningen gör det möjligt att på ett enkelt sätt, med papper och penna, fånga information om vem hemtjänstpersonalen besöker, vilka insatser som utförs och vem som utför dem. Det är även möjligt att t.ex. dokumentera avvikelser, tid och daganteckningar. "Vi har tagit fram en process för att kvalitetssäkra hemtjänsten från biståndsbeslut till utförd hemtjänst. Med denna IT-lösning säkrar vi att kunderna verkligen får den hemtjänst de beställt och att Solna Stad endast betalar för det som utförts." säger Liane Wallerstedt-Johansson förvaltningschef på Omvårdnadsförvaltningen i Solna Stad "För att ett IT-system inom hemtjänsten skall nå full nytta måste tekniken vara så användarvänlig att alla kan ta den till sig. Digital penna och papper är ett utmärkt verktyg för att uppnå detta. Dessutom finns den skrivna texten kvar som ett kvitto hos kunden." säger Hans Backman, IT-ansvarig på Omvårdnadsförvaltningen i Solna Stad "Mobipen Care har tack vare ett gott samarbete med Solna Stad utvecklats till en produkt med mycket starkt stöd för för dokumentation och uppföljning inom hemtjänsten, något vi märker när vi nu börjar införa systemet i andra kommuner" säger Magnus Fröberg från Catrel. "Vi gratulerar Solna Kommun till stipendiet. För Anoto är det ett kvitto på att Anoto Funktionalitet lämpar sig väl också för applikationer inom vård och omsorg. Denna typ av formulärlösningar håller på just nu på att installeras inom kommun & landsting i ett flertal andra delar av världen", säger Örjan Johansson, VD för Anoto Group. "Solna Stad har hittat ett nytt sätt att dokumentera vård som ges i hemmet. Det ger vårdnadstagare ökad trygghet och rättssäkerhet i att de får den hjälp de betalar för. Kommunens möjlighet till kvalitets-säkring ökar i allt: att nå likvärdighet i biståndsbedömningar, kvalitetsuppföljning av utförd hjälp i hemmet, en förbättrad arbetsmiljö för personalen och effektivare uppföljning för ledning och styrning. Lösningen är flexibel och oberoende av beställarprocess (kommunens traditionella eller beställare-utförare) såväl som av leverantör (i kommunens egen regi eller av extern entreprenör) Lösningen är införd brett i Solna och i god samverkan med och av alla i organisationen", lyder juryns motivering.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-28 18:31 V15.6.0-2